Budgeten är förödande för svenska välfärden

Välfärdsfacken: Vi förväntade oss betydligt mer


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar