Regeringen bör sätta punkt för detaljstyrda statsbidrag

Regeringens budget för 2020 innehåller inga ytterligare generella statsbidrag utöver tidigare aviserade 5 miljarder kronor och det är fortsatt många detaljstyrande statsbidrag.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar