Sveriges Skolledarförbund saknar regeringens insikt om tuff sits för kommunerna

Förbundsordförande Matz Nilsson välkomnar att regeringen nu ska genomföra ett professionsprogram...


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar