Hearing om reformeringen av Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att analysera ett antal knäckfrågor kopplade till reformeringen av Arbetsförmedlingen. Under en hearing med leverantörer i dag diskuteras centrala frågor inför reformeringen. Grunden i refomeringen av Arbetsförmedlingen handlar om att överföra arbetet med att rusta arbetssökande samt matchningen mellan sökande och arbetsgivare till upphandlade leverantörer. Hur det nya systemet ska fungera är ännu inte klart i detalj. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att se över och analysera ett antal avgörande förutsättningar för att genomför reformen.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar