GD har ordet: Förvånande om förkunskaper

Jag får ibland info om att en bransch/ett lokalt arbetsliv kan tycka att det ska vara höga förkunskapskrav (och hög nivå på lärandemålen) på en utbildning, samtidigt som samma bransch kan vara besvikna över att det är så få som vill gå utbildningen. För mig är det lite förvånande, eftersom dessa fenomen hänger ihop. Och att branschen med anordnarnas hjälp skulle kunna påverka antalet behöriga sökande på fler sätt än det nödvändiga arbetet med att informera potentiella sökande. Det ska jag resonera om i denna text.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar