Sitta i ledningsgrupp – en lysande idé

Utbildningsformen YH skiljer sig från andra delar av det svenska utbildningssystemet. Den skiljer sig också från eftergymnasiala yrkesutbildningar i andra länder. Skillnaden består främst i att arbetslivet är med och planerar och genomför YH-utbildningarna. MYH, som följer YH på flera olika sätt, har dragit slutsatsen att ju bättre arbetslivets förmår att organisera sig kring en utbildning och ju tydligare arbetslivets röst blir, desto starkare blir YH-utbildningen. Anordnarna får då konkret, och här och nu, veta vad arbetslivet vill. Och de studerande får reda på vad som förväntas.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar