Kompetensutmaningen i Sydsverige - så hittar vi vägar framåt

En konferens för dig i utbildningssektorn eller arbetslivet som arbetar med kompetensförsörjning.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar