Rökförbudet på uteserveringar är vansinnigt – staten måste sluta med onödig moralism

På måndag träder rökförbudet på uteserveringar i kraft. Detta är ett tydligt exempel på när staten försöker lösa problem som inte existerar. Låt krögare och människor på uteserveringar själva avgöra […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar