Överenskommelse om satsningar på psykisk hälsa klar

SKL och regeringen har enats om satsningar för att stärka den psykiska hälsan. Satsningen omfattar drygt 1,7 miljarder kronor 2019, en stor del av medlen riktas till barn och unga.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar