Långtidsarbetslösheten minskar - men i långsammare takt

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska, men nedgången har bromsat in. I april hade 142 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader. Det är 11 000 färre än samma månad i fjol. Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att går ner, men i avtagande takt. Det här gäller även antalet långtidsarbetslösa, som minskat tydligt sedan sommaren 2018. Nu har minskningen planat ut. I slutet av april var drygt 337 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 13 000 färre än samma månad i fjol. 142 000 personer hade varit utan arbete i minst


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar