Tydligare rollfördelning mellan lärosäten

FORSKNING. Regeringen bör verka för en ökad specialisering vid högskolor och universitet. Det skulle gynna både forskning och högre utbildning anser Vetenskapsrådets Sven Stafström.

Vetenskapsrådet var en av myndigheterna som under oktober lämnade underlag för forskningspropositionen som håller på att arbetas fram av regeringen och ska vara klar nästa höst.

Tillsammans med bland annat Vinnova, Rymdstyrelsen och Energimyndigheten lämnades ett gemensamt underlag till regeringen där myndigheterna lämnar förslag på hur svenska universitet och högskolor kan rustas inför en ökad internationell konkurrens. Bland annat föreslår de en ökad profilering vid landets lärosäten.

– Man kan inte bli stark överallt, därför behövs en ökad profilering för att behålla en internationell konkurrenskraft, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström till Altinget.

Login