Studie: Mobiler i skolan stör inte undervisningen

KORTNYTT. Debatten om att förbjuda mobiltelefoner i skolan har pågått länge. Nu visar en ny studie att mobiltelefonerna inte alls utgör ett orosmoment i undervisningen. 

Ett forskningssamarbete mellan Karlstad Universitet, Helsingfors Universitet och Åbo Akademi presenterar en treårig studie över användandet av mobiltelefoner i skolan. Resultatet från forskningen pekar i annorlunda riktning än vad flera debattörer hävdar. Studien visar att mobiltelefoner inte behöver vara ett störningsmoment i skolan. 

– Våra forskningsresultat stämmer inte alls med mediebilden av mobiltelefonen som ett orosmoment i klassrummet som pockar på uppmärksamhet och stör undervisningen, säger Christina Olin-Scheller, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, till Dagens Nyheter. 

Läs också: Brett motstånd mot mobilförbudet

Studien har genomförts genom att filma i klassrummen. Över 160 timmar film har analyserats i försök att kartlägga hur eleverna använder mobiltelefonerna och om de upplevs störa undervisningen. 

– Vi ser precis vad som händer och vad eleverna gör, vad som hänt innan och vad som händer efteråt. Det gör att vi fått ett helt unikt material. Tidigare undersökningar har inte studerat vad eleverna faktiskt använder sina mobiler och sina datorer till i klassrummet, säger Christina Olin-Scheller, en av forskarna bakom studien, till Dagens Nyheter. 

Förutom att filma i klassrummen har några elever agerat fokusgrupp. Elevernas skärmar har studerats genom en dator i rummet bredvid, för att i detalj kunna följa vad eleverna gör på sina mobiltelefoner under lektionstid. I resultatet presenterar forskarna att mobiltelefonerna ger en större tillgång till omvärlden för eleverna. Snapchat, Facebook och Messenger tillsammans med informationssökning, är vad telefonerna mestadels används till. 

Läs också: Liberalerna vill ha mobilförbud i skolan

Forskarna vill nu poängtera att digitalisering i skolan kan möjliggöra för en individanpassad undervisning. Eleverna kan utföra sina uppgifter när och var de vill, vilket sätter en ny press på lärarna.  

– Digitaliseringen minskar inte ansvaret för läraren. Snarare ökar den ansvaret för att ta ett ledarskap i klassrummet, säger Christina Olin–Scheller till Dagens Nyheter. 

Forrige artikel Småföretagare och studenter föreslås få utökat socialt skyddsnät Næste artikel Färre behöriga lärare på landsbygden än i städerna