SKL: Skolverket ska styra digitaliseringen av skolan

DIGITALISERING. Handlingsplanen för skolväsendet är klar. Skolverket föreslås ta det största ansvaret och att regeringen skjuter till pengar för utbildning och forskning för skolpersonal.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) fick i uppdrag av regeringen att ta fram en konkret plan över hur skolan ska digitaliseras. Strax över ett år senare är den klar och nu lämnas den över till regeringen.  

– Handlingsplanen innehåller 18 konkreta initiativ som vi för fram. De ska möta behoven och är förslag på hur vi ska kunna stödja huvudmännen och nå målen i strategin, säger Annika Agélii Genlott, projektansvarig för handlingsplanen, på en presentation av handlingsplanen. 

Ett av de stora förslagen är att Skolverket får det nationella ansvaret för samordning. Myndigheten ska då styra ihop alla statliga aktörer som rör skolans digitalisering. Skolverket ska se till att man möter huvudmännens behov och att det blir en kontinuitet i arbetet. 

Login