Svarar på kritiken: "Står i våra ägardirektiv att vi inte får konkurrera"

DIGITALISERING. Inera, SKL:s aktiebolag, hävdar att Swedish edtech industry missförstår det lagda förslaget om digitaliseringen av skolan. En plattform för skolan ska koppla ihop marknadens tjänster och alla huvudmän ska få insyn i bolaget.

Handlingsplanen för digitaliseringen av skolväsendet ska presenteras för regeringen i mars av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett av förslagen har varit att SKL:s aktiebolag Inera ska utveckla en plattform för skolans digitala lösningar, något Inera sedan tidigare gör för landstingen.  

Att Inera skulle utveckla en tjänsteplattform för skolan kritiserades av Swedish edtech industrys vd Jannie Jeppesen. Istället för en tjänsteplattform vill Jeppesen se att man utvecklar gemensamma standarder som gör att plattformen inte behövs. Men det håller inte Inera med om.

– Vårt arbete går ut på att utveckla standarder och installera komponenter så att marknaden ska kunna koppla ihop sina tjänster. Det har inte riktigt gått fram till Swedish edtech industry att det står i våra ägardirektiv att vi inte får konkurrera med marknaden, säger Sofie Zetterström, vice vd och avdelningschef marknad och kommunikation på Inera, till Altinget. 

Login