Reslow (SD): Tråkigt att S bara visar samarbetsvilja i debattartiklar

REPLIK. Sverigedemokraterna har lagt fram flera pragmatiska förslag för att underlätta i dessa svåra tider. Sällan har Linus Sköld (S) eller hans partikamrater visat vilja att tillmötesgå våra önskemål, skriver Patrick Reslow (SD). 

Patrick Reslow (SD)
Gruppledare i utbildningsutskottet

Inte ett öga är torrt när utbildningsutskottets Linus Sköld (S) i en debattartikel i Altinget den 14/5 talar om hur fantastiskt det är med det partiöverskridande samarbetet under dessa coronatider. Detta till trots kan Linus Sköld inte riktigt distansera sig från sin sedvanliga dogmatiska inställning till politik.

Samtidigt som han imponeras av och påstår sig vilja ”fortsätta verka för ett brett politiskt samarbete” för att få till stånd ”pragmatiska lösningar”, så har han svårt att hålla sig till sina egna ideal.

Knappt hinner han nämna ordet samarbete förrän Sverigedemokraterna utmålas som populister som minsann kräver andra lösningar än övriga partier. Någon exemplifiering av vad det är för förslag som åsyftas ges däremot inte.

Märklig syn på demokrati

I grund och botten är Skölds attacker helt obegripliga. Sverigedemokraterna har i dessa svåra tider varit synnerligen konstruktiva och samarbetsvilliga när det gäller att finna lösningar som underlättar vardagen för skolledare, lärare och elever.

Detta innebär däremot inte att vi avsäger oss rätten att som oppositionsparti föra fram egna förslag eller att kritisera regeringen (eller att berömma arbetet) när det krävs. Måhända att Sköld ser sitt främsta uppdrag vara att gå regeringens ärenden, men det vore en synnerligen märklig syn på demokrati om det sätts likhetstecken mellan samarbete och att helt och hållet underkasta sig socialdemokraternas politik.

Låt mig därför vara tydlig med att redovisa vad det är vi föreslagit, men som Linus Sköld förmodligen medvetet valt att låta bli att nämna.

Borde kunna stanna hemma

För det första föreslog vi att barn i riskgrupper och barn till föräldrar i riskgrupp skulle få lov att undervisas i hemmet. Anledningen till vårt ställningstagande är att just denna grupp kommer i kläm, då oroliga föräldrar tvingas bryta mot lagen när de håller barnen hemma, eftersom skolplikten tillämpas kategoriskt. Vi tycker att det är rimligt att de kan stanna hemma utan att för den skull bryta mot skolplikten.

Minska tryck på barnomsorgen

För det andra har vi föreslagit att friska barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga och som normalt vistas på förskolan upp till 15 timmar per vecka (eller mer i de fall huvudmannen lokalt beslutat om längre vistelsetid) ska få stanna hemma under pågående kris då detta dels skulle innebära ett minskat tryck på barnomsorgen, dels en minskad risk för smittspridning.

Undantag föreslogs att gälla som vanligt för exempelvis barn med speciella behov och vårdnadshavare med funktionsvariation, i samråd med huvudmannen.

Nytänkande förslag

I inget av dessa ärenden visade Linus Sköld och hans partikamrater någon pragmatism eller vilja att tillmötesgå våra önskemål.

Svensk skola behöver omfattande reformer för att höja läraryrkets status, få ordning och reda i klassrummen och få ökade kunskapsresultat. Här har vi Sverigedemokrater under ett flertal år lagt fram förslag på förbättringar och nytänkande.

Samarbetsvilja visas sällan

Om Linus Sköld och Socialdemokraterna är redo att öppet diskutera våra förslag så är vi beredda att visa just hur pragmatiska vi kan vara. Dessvärre visas denna socialdemokratiska samarbetsvilja sällan. Mer än just i debattartiklar.

Forrige artikel M: Att skapa perfekta blandningar av elever är ingen lösning M: Att skapa perfekta blandningar av elever är ingen lösning Næste artikel Replik: Skolor ska inte ges möjlighet att välja sina elever Replik: Skolor ska inte ges möjlighet att välja sina elever