S-ledamot: Viktigt att partierna samarbetar – inte spelar politiska spel

DEBATT. Det är ett problem när vissa politiker inte kan motstå den populistiska lockelsen i att bryta samarbeten mellan partier. Ska vi ta oss ur krisen måste vi fortsätta bygga på den samarbetskultur som finns i hela Skolsverige, skriver Linus Sköld (S). 

Linus Sköld (S)
Riksdagsledamot, utbildningsutskottet

Alla funktioner inom skolan ser behovet av att arbeta tillsammans. Var och en tar ansvar för sin pusselbit för att få helheten att fungera för alla. Skolsverige blir som en kropp och denna sammanhållning är nu helt avgörande.

Förvånansvärt hög kvalitet

Jag har alltid stor respekt för det arbete som skolans professioner gör, det engagemang som läggs ner i varenda unges lärande och utveckling. Med min erfarenhet av arbete i skolan vet jag både vad det kräver och vilken glöd det finns.

Jag imponeras av hur förskolepersonal kämpar vidare för att upprätthålla trygghet och viktigt lärande för varje barn. Hur grundskolans personal snickrar på lösningar för att inget barn ska komma efter trots omfattande sjukfrånvaro. Hur gymnasieskolan och utbildningar för vuxna ställts om till fjärr- och distansundervisning med några enstaka dagars varsel. Och det med förvånansvärt hög kvalitet.

Flera problem kvarstår

Jag imponeras av regeringens systematiska arbete och av hur alla partier i riksdagen snabbt ställt om till att agera enigt och kraftfullt. På rekordtid har partierna tillsammans lyckats få fram ny lagstiftning och allokering av nödvändiga resurser med stora satsningar på Utbildningssverige och den generella välfärden.

Jag förstår samtidigt och känner stor ödmjukhet inför att långt ifrån alla problem är lösta. Vi ser lärare som tvingas slå knut på sig själva för att både hantera närundervisning, distansundervisning och täcka upp för sjuka kollegor.

Rektorer och specialpedagoger hamnar i svåra avvägningar kring elever i behov av särskilt stöd. Vi ser hur elever, föräldrar, personal och arbetsgivare i skolan brottas med frågor om riskgrupper och smittskydd.

Risk för ökad ojämlikhet

Vi har också sett hur information brustit, hur huvudmän landat fel i att stänga undervisning i större omfattning än rekommenderat eller att somliga agerat lagstridigt för att inte behöva stänga.

Många elever hamnar nu i kläm när arbetet med examination eller särskilt stöd försvåras. Redan innan coronapandemin var den bristande likvärdigheten i svensk skola en av våra viktigaste utmaningar och många känner nu oro för att läget kommer förvärras.

Jag delar den oron: Ojämlikheten stänger inte ner på grund av krisen utan riskerar snarare att förvärra den.

Den populistiska lockelsen

Vi måste fortsätta bygga på den samarbetskultur som vi nu sett finns i hela Skolsverige, både politiskt och i välfärdens verksamheter. Tyvärr har vi sett hur Sverigedemokratiska företrädare inte kunnat motstå den populistiska lockelsen i att kräva andra saker än vad partierna enats om. Det finns också en del tendenser till överbudspolitik i den nationella debatten.

Sammanhållning

Jag kommer fortsätta verka för ett brett politiskt samarbete där vi tillsammans hittar pragmatiska lösningar på de utmaningar som nu inte kan vänta – eller fördröjas av politiskt spel.

Välfärden, jobben och allas hälsa måste fortsatt få komma först. Det är med sammanhållning och mellanmänsklighet vi bygger det starka samhälle som kan ta oss igenom den här krisen. Men det är också med sammanhållning och mellanmänsklighet som vi i framtiden kommer behöva ta oss an ojämlikheten i svensk skola.

Forrige artikel Lärarförbundet: Skolverket borde vara redo att göra mer Lärarförbundet: Skolverket borde vara redo att göra mer Næste artikel Debatt: Viktigt att inse att inga skolor är värdeneutrala Debatt: Viktigt att inse att inga skolor är värdeneutrala