Debatt

SKR: Sverige måste våga vara nytänkande

Förmågan hos ett samhälle att med nytänkande och innovation ta sig an dagens och framtidens utmaningar är avgörande för dess utvecklingskraft. Vi ser många hot mot vår planet, mot våra sätt att leva och mot vår demokrati. Men Sverige har också stora möjligheter – med nytänkande och innovation, skriver SKR.

”Sverige har både kompetens och resurser att satsa framåt. Och vi har inte råd att låta bli. Utmaningarna är stora och möjligheterna likaså. En av de ligger i regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition”, skriver debattörerna.
”Sverige har både kompetens och resurser att satsa framåt. Och vi har inte råd att låta bli. Utmaningarna är stora och möjligheterna likaså. En av de ligger i regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition”, skriver debattörerna.Foto: Anna Tärnhuvud/SVD/TT, Grøtt, Vegard
Anders Henriksson
Leif Sandberg
Peter Danielsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Vi är en stark forskningsnation, vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv, en välfärd i världsklass och en lång tradition av samverkan mellan stat, näringsliv, akademi och offentliga institutioner. På den grunden behöver vi nu göra nya satsningar. Sverige behöver en ny innovationsstrategi.

Innovation som möter reella behov 

En ny, kraftfull innovationsstrategi behöver inkludera betydande investeringar i forskning och utveckling för att främja framsteg inom såväl näringslivets som välfärdens utveckling. Det innebär både investeringar i institut, universitet och företagsbaserad forskning, och mer tillämpad forskning som rör välfärden – skola, vård och omsorg. Det behövs även stöd till nya och växande företag samt investeringar i utbildningsprogram för digitala färdigheter, artificiell intelligens, entreprenörskap och teknik. Vår förmåga att locka till oss högkvalificerade forskare och forskningskompetens till akademi, näringsliv och offentlig verksamhet är en annan nyckel.

Genom brett och nära samarbete kan vi skapa lösningar som verkligen gör skillnad

Under många år har regeringens fokus varit mest på näringslivets innovationskraft. Det är såklart ett viktigt fokus, men långt ifrån tillräckligt. Det behövs nu samma tryck på innovation inom välfärden. När regeringen kommande höst lägger fast forsknings- och innovationspolitiken behövs både resurser och regelförenklingar riktade till välfärdens verksamheter.

Också kommuner och regioner behöver göra satsningar på utveckling av produkter och tjänster i välfärdens vardag, direkt i konkreta vardagsnära testmiljöer som industrilokaler, klassrum, operationssalar, på torg och i bostadsområden. Då möter innovationerna reella behov och förväntningar som finns i näringslivet liksom i invånarnas möten med vård, socialtjänst, skola, kommunal service och de demokratiska institutionerna.

Fem hörnstenar 

Så kan vi samla kraften, resurserna och kompetensen i tät samverkan mellan staten, regionerna och kommunerna. Utifrån en förnyad gemensam vision om Sveriges framtid behöver vi en nationell innovationsstrategi byggd på fem hörnstenar:

  • Hållbar tillväxt: Ny teknik och utbyggd elektrifiering möjliggör smarta, innovativa och mer resurseffektiva arbetssätt som gynnar hållbarhet, klimatet och ekonomin.
  • Nya möjligheter: Utveckling av digital teknik, effektivare arbetssätt och en attraktiv arbetsmiljö behövs för att hantera en tilltagande brist på arbetskraft inom kommuner och regioner.
  • Stärkt konkurrenskraft: Med en väl förankrad och vass innovationsstrategi kan Sverige stärka sin position som ledande kunskapsnation. Sverige är i dag ett världens mest forskningsintensiva länder, men tappar positioner. Det är avgörande för fortsatt tillväxt och välfärd att vi utvecklar och lockar till oss forskningsintensiva företag.
  • Stärkt säkerhet: Spetskompetens inom teknik men även en effektiv välfärd är avgörande för att trygga vårt samhälles resiliens och beredskap att adressera hot från terrorism, cyberattacker och geopolitiska konflikter.
  • Ett förnyat partnerskap: Genom brett och nära samarbete kan vi skapa lösningar som verkligen gör skillnad. Kommuner och regioner har unika möjligheter att testa och introducera nya och innovativa arbetssätt med utgångspunkt i lokala behov. Näringslivet har tekniken och kommersialiseringskraften. Akademien har forskningskompetensen. Tillsammans med staten kan vi möta problem och nyttja möjligheter.

Sverige har både kompetens och resurser att satsa framåt. Och vi har inte råd att låta bli. Utmaningarna är stora och möjligheterna likaså. En av de ligger i regeringens kommande forsknings- och innovationsproposition.

Kommuner och regioner ser fram emot ett tätt och nyskapande samarbete kring framtidens innovationer. En ny, kraftfull innovationsstrategi är ett bra första kliv på den vägen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024