Försämrade resultat i matematik: ”Inte gått att förebygga”

Nationella proven har skrivits för första gången sedan uppehållet under pandemin. Resultaten visar på ett kunskapstapp i matematik och nu krävs det att eleverna som halkat efter fångas upp, menar både Skolverket och lärarfacken.

0:000:00