Rapport: Lärares kompetenshöjning ger bättre elevresultat

RAPPORT. De kompetenshöjande insatserna som gjordes inom ramen för Skolverkets projekt ”handledning för lärande” har haft positiv effekt för elevernas resultat och miljön i klassrummen visar en rapport av IFAU.

Rapportförfattarna har jämfört resultaten på skolor som varit en del av projektet med skolor som inte var det och kommit fram till att elever har fått högre betyg i Svenska och Engelska som andraspråk i årskurs 9. För elever som är födda i Sverige eller invandrade för mer än fyra år sedan har positiva effekter också synts på meritvärdet, alltså sammanvägningen av alla betyg.

Eleverna vid skolor som tagit del av stödet tycker att lärare undervisar bättre och att stämningen i klassrummen är bättre.

– Fler elever i skolor som fått stöd säger till exempel att det är lugn och ro på lektionerna och en trevlig stämning, säger Martin Lundin, en av rapportförfattarna.

Login