Mer pengar till SFI för asylsökande

BUDGET. Efter migrationsuppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna får SFI för asylsökande nu 75 miljoner kronor extra. 

Regeringen presenterade på torsdagen en extra ändringsbudget efter migrationsuppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna tidigare i höstas.

I budgeten ingår 75 miljoner kronor som går till folkbildningen. I praktiken innebär det en extra satsning som syftar till att ge asylsökande möjlighet att läsa svenska och lära sig om det svenska samhället tidigare för att underlätta etablering. 

Sedan tidigare finns 30 miljoner kronor i budgeten för 2015 men regeringen skjuter nu alltså till mer än det dubbla och totalt blir anslaget därför 105 miljoner kronor för 2015. Det extra tillskottet ska betalas ut under 2015 men ska även kunna täcka kostnader som uppstår under nästa år. 

Login