Liberalerna: 4 miljarder till nya karriärtjänster för lärare

LÄRARLÖN. Nu föreslås tre nya karriärtjänster för lärare av Liberalerna för att höja lönerna ytterligare. En satsning som ska kosta fyra miljarder kronor.

Senast ut med förslag om läraryrket är Liberalerna och dess partiledare Jan Björklund som vill höja statusen på yrket genom ny lönesättning. Genom att inrätta tre nya kategorier av lärare ska det också innebära en bättre lön för många lärare. Partiledaren vill att staten ska gå in och reglera lönerna mer än vad som görs idag.

– Det är uppenbart att kommunerna inte klarar detta, säger Jan Björklund under en träff med riksdagsjournalister.

– Spelar ingen roll vilka läroplaner vi skriver om vi inte har bra lärare, tillägger han.

Läs också: Björklund vill göra om sina egna läroplaner

Den första kategorin som Liberalerna vill introducera i skolan är huvudlärare i ämnen. Detta ska alltså finnas på låg- och mellanstadiet i de ämnen som det genomförs nationella prov i och i samtliga ämnen på högstadiet och gymnasiet. Detta ska resultera i 5 000 kr mer i lön för en huvudlärare. Liberalerna beräknar att detta rör sig om 30 000 tjänster i Sverige.

Förstelärare ska undervisa på högskolan

I grundskolan och gymnasiet vill Liberalerna ha lektorer i ämnen som en ytterligare karriärväg. Då krävs avlagd doktors- eller licentatexamen, men resulterar i ett lönepåslag med 10 000 kr. Den tredje kategorin av lärare är metodiklektorer vid lärarhögskolan. Det är erfarna förstelärare som ska undervisa på högskolan och få ett lönepåslag med 5 000 kr i månaden. Dessa två grupper beräknas vara 1 000 tjänster av varje.

4 miljarder till lärarlöner

Partiet vill även införa det professionsprogram som Björn Åstrand föreslog i den statliga utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner som offentliggjordes tidigare i vår. Sammanlagt handlar det om fyra miljarder kronor om året som Liberalerna vill lägga på att påverka lärares lönebildning. Men Jan Björklund är inte rädd för att gå in och styra i det som är huvudmännens ansvar.

– Kommunaliseringen var ett misslyckande, säger han.

Dessa nya karriärtjänster som föreslås ska inte ersätta de karriärtjänster som redan finns idag. Utan ska finnas utöver förstelärare och lektorer. Men det är oklart om Liberalerna vill ha kvar lärarlönelyftet.

Läs också: Professionsprogram kan ersätta karriärtjänsterna för lärare

Men det är inte bara lönen som Björklund vill påverka. Även arbetsmiljön och skollagen. Liberalerna vill likt Socialdemokraterna, lagstifta om mobilförbud på lektioner. Han vill även att lärare ska få bättre uppbackning av rektorer och chefer att ingripa mot elever. Bland annat ska lärare få ökade befogenheter att stänga av elever som bryter mot ordningen i skolan.

–  Det ska bli lättare att fatta de här besluten för lärare, säger Björklund.

Forrige artikel BO: Barns förtroende för lärare sjunker BO: Barns förtroende för lärare sjunker Næste artikel Riktlinjer för läromedel efterfrågas Riktlinjer för läromedel efterfrågas