Professionsprogram kan ersätta karriärtjänsterna för lärare

UTREDNING. Förslaget om att ett stort professionsprogram som ska ersätta karriärtjänsterna för lärare välkomnas av utbildningsminister Gustav Fridolin och Liberalerna.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) tog emot en utredning om lärarprofessionen under måndagen. Särskilde utredaren Björn Åstrand lägger en rad förslag för att stärka läraryrket.

Ett av förslagen är att införa ett professionsprogram för lärare. Vilket Lärarnas riksförbund nu välkomnar, men som de vill se definieras tydligare. Programmet ska bli en strategi som ska vara en utvecklingstrappa för lärare och dess kompetens. Både legitimerade lärare, förskollärare, förskolechefer och rektorer ska omfattas av professionsprogrammet. Där går stegen från legitimerad lärare, till erfaren lärare, meriterad lärare och sist upp till särskilt meriterad lärare. Med de ökande graderna ska man få ett ökat ansvar, svårare arbetsuppgifter och löneutveckling.

Gustav Fridolin ger sitt fulla stöd till att ett professionsprogram för lärare i grundskolan.

Login