"Ge Fridolin mer tid och ett utökat uppdrag"

DEBATT. Det är hög tid att läromedelssituationen får en gediget genomlysning. Regeringen måste ge Gustav Fridolin mer tid och ett utökat uppdrag för att han ska kunna lägga fram en genomarbetad utredning, skriver Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.

Per Kornhall
Ordförande, Läromedelsförfattarna


I november är det dags för Gustav Fridolin att komma med svar på hur statens roll ska se ut när det gäller läromedel. Frågan om läromedel har varit eftersatt under lång tid och inte berörts i någon större utredning på länge, vilket gör den pågående utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel extra viktig.

Men att sätta sig in i något som är kraftigt underforskat och landa i hållbara och genomtänkta förslag är ett uppdrag som kräver tid.

Förläng och utvidga

Vi menar, precis som Fridolin i en artikel i Altinget, att regeringen bör förlänga uppdraget så att läromedelssituationen blir så gediget genomlyst som den förtjänar, men också att utvidga utredningens uppdrag till att omfatta åtgärder för att stärka likvärdigheten i tillgången på läromedel i svenska skolor.

Vi vet genom vår undersökning ”Rätten till kunskap – en rapport om läromedelssituationen i Sverige” att resurserna till läromedel dels är otillräckliga men framförallt oerhört orättvist fördelade bland Sveriges skolor. Vi vet också att inte ens 15 procent av lärarna kan köpa in så mycket läromedel som de tycker behövs och var femte inte ens det nödvändigaste.

Likvärdig tillgång krävs

Hur vi förmedlar kunskap till framtidens generation är oerhört viktigt, inte minst i en tid då det råder brist på behöriga lärare, då faktakunskaper ifrågasätts och läsning bland unga minskar. Läromedel spelar i allt detta en mycket viktig roll och hur regeringen kan säkra en likvärdig tillgång till läromedel är därför en central aspekt som behöver belysas.

Ohållbar situation

Vi vet genom vår undersökning att lärare vill sätta läromedel i sina elevers händer. Men på grund av skolornas brist på pengar möts de av inköpsstopp där läromedel får stryka på foten. Det är inte värdigt en kunskapsnation som Sverige att den här situationen får fortgå år efter år.

Därför vill vi på Läromedelsförfattarna se att regeringen ger Gustav Fridolin mer tid och också ett utökat uppdrag. Det är en förutsättning för att kunna lägga fram en skarp, genomarbetad utredning.

Läromedel har inte utretts eller belysts ordentligt på länge. Låt oss göra det nu.

Beslutskedja: Stärkta skolbibliotek och läromedel

28/11
2019
2/12
2019
3/12
2019
13/8
2020
15/10
2020
21/10
2020
30/6
2021

Forrige artikel "Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret" Næste artikel "Dags att lägga ner ideologiskt styrda utredningar"