Fridolin om sin utredning: "Får inte vara för stort utrymme för att skapa smitvägar"

INTERVJU. Tidigare utbildningsministern Gustav Fridolin (MP) utreder nu en acceptabel lägstanivå för skolornas skolbibliotek. Balansgången är att också skapa utrymme för lokala anpassningar. Skolinspektionen kan också få i uppdrag att granska vilka läromedel som används i undervisningen.

November 2018 är Gustav Fridolin utbildningsminister i en övergångsregering. Ett år senare har han blivit av med ministerposten och utses till statlig utredare av sin efterträdare Anna Ekström (S). Nu i november ska han redovisa sin utredning om stärkta skolbibliotek och läromedel.

Fridolin tror att de kommer hinna bli klara med utredningsdelen om skolbibliotek tills dess. Där finns redan ett analysunderlag från Läsdelegationen som han tog emot som minister för några år sedan.

– Det fanns också en politisk överenskommelse i januariavtalet. Så den delen är att kolla på hur istället för vad. Då klarar vi det på ett år, säger Fridolin när Altinget träffar honom på Regeringskansliets avdelning för statliga utredningar.

Login