Centerstudenter: S-studenter blundar för bostadsmarknadens behov

SLUTREPLIK. Det är häpnadsväckande att S-studenter är så nöjda med regeringens bristande politik, skriver Centerstudenters Simon Palme, som menar att riksintressena måste bli färre och att vi måste se över samtliga naturreservat för att öka marktillgången och få igång byggandet.

Av: Simon Palme, förbundsordförande Centerstudenter

I måndags (18/9) skrev jag en debattartikel i Altinget om att Centerpartiet på sin partistämma behöver ta ställning för en kraftfull bostadspolitik som kan trygga studenters bostadssituation. Riksintressena som står i vägen för bostadsbyggandet måste bli mindre i yta och färre i antal. De många naturreservaten som inte skyddar unik mark måste ses över. Vi måste effektivisera byggprocesserna och få igång byggandet i hela landet.

S-studenter blundar för nödvändiga förslag

I sin replik (21(9) väljer S-studenter att blunda för många av de absolut mest akuta förslagen vi lagt fram och säga att regeringen gör tillräckligt på bostadsområdet. Det är häpnadsväckande att S-studenter är så nöjda med regeringens bristande politik. Genom repliken framgår det att både regeringen och S-studenter inte har några förslag för hur flera av de mest allvarliga hoten mot fler bostäder ska överbryggas.

Nästan hälften av all mark i Sverige klassas som riksintresse och det råder ett skriande behov av reformer för att tillgängliggöra mer byggbar mark. Riksintressena måste bli färre och uppta mindre yta. Antalet myndigheter som bedömer riksintressena måste bli färre. Bostadsbyggande måste gå att väga mot riksintressena. Det här är helt avgörande frågor för bostadsförsörjningen. Ändå blundar S-studenter helt för dem.

Se över naturreservaten

För att öka marktillgången föreslår vi också att samtliga naturreservat ses över. På många platser kan vi istället bygga bostäder. De naturreservat som faktiskt är viktiga för att skydda unika och viktiga naturmiljöer ska regleras i översiktsplaner. Vi vill också stärka kommunernas självstyre genom att ge kommunerna möjlighet att förändra naturreservatens dragningar. Även detta lämnas okommenterat från S-studenters sida.

På Centerpartiets partistämma nästa vecka kommer Centerstudenter driva på för ny energi och fler reformer i bostadspolitiken. Vi måste minska ner på riksintressen, se över naturreservat och effektivisera byggprocesserna. Det är tråkigt att S-studenter tycks sakna ambitioner att driva på regeringen. Behovet av reformer på bostadsmarknaden är stort och avgörande för många grupper. Inte minst för studenter.

Forrige artikel S-Studenter: Centerstudenter försöker slå in öppna dörrar S-Studenter: Centerstudenter försöker slå in öppna dörrar Næste artikel Gröna Studenter: Nej M, det ska inte kosta pengar att skriva omtentor Gröna Studenter: Nej M, det ska inte kosta pengar att skriva omtentor