Säkerhetsdebatter som engagerat 2020

TOPPLISTA. Krishantering, läkemedelsbrist och molntjänster har gått hem hos Altinget Säkerhets läsare under året. Mest läst blev C:s debatt om motståndskraft. Läs hela tio-i-topp-listan.

Placeholder image

1. C: Minska beroendet av import för att klara krig och kris

Vårt samhälle är i dag sårbart. Centerpartiet ser att de gröna näringarna och småskaliga lösningarna kommer bidra till ett mer motståndskraftigt Sverige, skriver Daniel Bäckström (C).

2. Debatt: Låt inte MSB:s coronaregister bli ett nytt Transportstyrelsehaveri

Det är olagligt att lagra svensk, känslig hälsodata i en utomeuropeisk molntjänst, både enligt GDPR och i relation till säkerhetsskyddslagen. MSB borde välja en säker väg för den digitala infrastrukturen, skriver Johan Christenson, City network.

3. SD-ledamot: Vi behöver förbättra beredskapen vid händelse av pandemi

Läkemedelsbristen och vår beroendeställning när det gäller vaccin är oroväckande faktorer som Sverige måste se över, skriver riksdagsledamoten Clara Aranda (SD).

4. Piratpartiet: Dags för regeringen att ta ställning till TERREG

I en pågående lagstiftningsprocess i EU pressar länderna på för automatiska uppladdningsfilter på nätet, hårda krav på nedtagning av misstänkt material även för små plattformar och utländsk kontroll över vad svenskar får publicera. Folket förtjänar att få veta vart regeringen står i dessa frågor, skriver Piratpartiet.

5. UI: Näringslivet dras in i internationell maktkamp

Genom granskning av utländska direktinvesteringar dras näringslivet in i en internationell maktkamp. För den som vill kunna producera och sälja på alla världens marknader lär de kommande åren bjuda på en svår företagsdiplomatisk balansakt, skriver Björn Fägersten och Anna Lundborg Regnér, Utrikespolitiska institutet.

6. SD: Ändra grundlagen för att skydda försvarsanslagen

Framtida regeringar ska inte få utnyttja försvarsanslagen som en budgetregulator. Därför vill vi införa en ändring i grundlagen som säger att försvarsanslagen aldrig får understiga två procent av BNP. Det skriver Sverigedemokraterna i försvarsutskottet.

7. Replik: Inga rättsliga hinder per se att använda amerikansk molntjänst

Att använda felaktiga hänvisningar till juridiken för att ge kraft till personliga åsikter bidrar till en mytbildning kring molntjänster, skriver juristen Peter Riiga.

8. S-ledamöter: Reglera ansvaret – bristen på läkemedel kan bli katastrofal

Avregleringen av apoteksmarknaden har lett till medicinbrist. Behovet att agera blir nu ännu tydligare, skriver fem Socialdemokrater från Östergötlands län.

9. Gröna studenter: Hultqvist utelämnade klimatet

Klimatet utelämnades från Peter Hultqvist (S) tal på Folk och försvars rikskonferens. Kan världens ekonomiska stormakter prioritera klimatfrågan i Davos borde Sveriges försvarselit kunna göra detsamma i Sälen, skriver Gröna studenter.

10. Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering

Coronautbrottet är ett hot mot Sveriges nationella säkerhet. Det riskerar leda till en ökning av främmande makters aktiviteter, terrorattacker, organiserad brottslighet samt social oro, skriver Ardavan Khoshnood, specialistläkare, kriminolog och statsvetare.


    Politik på allvar
    Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
    Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor