Gröna studenter: Hultqvist utelämnade klimatet

DEBATT. Klimatet utelämnades från Peter Hultqvist (S) tal på Folk och försvars rikskonferens. Kan världens ekonomiska stormakter prioritera klimatfrågan i Davos borde Sveriges försvarselit kunna göra detsamma i Sälen, skriver Gröna studenter. 

Aleese Rydlund
Språkrör, Gröna studenter
Katarina Folkeson
Språkrör, Gröna studenter


Under pågående Världsekonomiskt forum i Davos får klimatet äntligen högsta prioritet.

Så var det tyvärr inte förra veckan när Sveriges försvarspolitiska elit samlades i Sälen för att diskutera säkerhetsläget. Det märktes att debatten har breddats med åren och att hoten tar sig nya former. Ändå lyste ett av de mest akuta hoten som mänskligheten står inför med sin frånvaro – klimatkrisen.

Otillräckligt

Trots att försvarsberedningen har lyft klimathotet och visat på att åtgärder krävs så togs klimatet knappt upp i programmet eller i de många talen.

Den enda punkt som berörde klimatet var när forskaren Johan Rockström fick en kvart på sig att förklara hur ett förändrat klimat får allvarliga konsekvenser för säkerheten. Rockström levererade som vanligt konkret fakta och skarpa uppmaningar, men att endast viga en kvart åt klimatet i ett tre dagar långt program är inte tillräckligt.

Hultqvist utelämnade klimatet

När vi såg Försvarsmaktens slogan, "Allt det som ännu inte hänt", tänkte vi direkt på extremväder, höjda havsnivåer och konflikter om resurser. Men det kan omöjligt vara dessa hot som Försvarsmakten hänvisar till, eftersom det inte är här fokus ligger under årets viktigaste försvarskonferens.

En konferens där även försvarsminister Peter Hultqvist av allt att döma inte ser klimathotet som ett reellt och akut hot, med tanke på att klimatet helt utelämnades från hans tal. Det här är djupt oroande när vi ser hur klimatförändringen redan har fått förödande konsekvenser i samtliga världsdelar.

Saknas direktiv 

Extremväder som torka och kraftig nederbörd blir allt vanligare i Sverige med ett förändrat klimat.

Vi har sett hur bönder tvingats nödslakta djur på grund av vattenbrist. Vi har sett skogsbränder ödelägga stora områden och förstöra viktig skog. Vi har sett hur kraftigt regn bidragit till översvämningar på flera håll i landet. Vi har sett människor fly hit på grund av klimatet.

Det här är saker som redan har hänt och kommer att fortsätta hända om vi inte agerar nu. Trots att vi har en myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) har den i dag inget direktiv om att jobba med klimatrelaterade hot. För Gröna studenter är det självklart att MSB:s uppdrag måste breddas till att även anpassa Sverige för ett förändrat klimat.

Kräver större engagemang 

Även Försvarsmakten behöver tydligare krav på sig att skydda oss mot det som ännu inte hänt, nämligen de konsekvenser som den globala uppvärmningen för med sig. Framförallt eftersom det redan har hänt.

Johan Rockström var tydlig: Klimathotet måste sluta ses som enbart en klimatfråga och också behandlas som försvars- och utrikespolitik. Precis som Rockström sa är det snarare försvars-, utrikes- och statsministrar än enbart miljöministrar som måste lösa klimatproblemen tillsammans.

Det här kräver ett större och mer seriöst engagemang från Peter Hultqvist, Ann Linde (S) och Stefan Löfvén (S). Kan världens ekonomiska stormakter prioritera klimatfrågan i Davos borde Sveriges försvarselit kunna göra detsamma i Sälen.

En hållbar framtid

Vi vill ändå avsluta i positiv anda, för trots att klimatet var bortprioriterat i det officiella programmet var intresset stort i de informella samtalen. Flera viktiga aktörer inom försvars- och säkerhetsområdet lyssnar på forskningen och ser klimathotet som ett verkligt säkerhetshot. Vi ser er och uppmuntrar ert engagemang för en säker och hållbar framtid.

Forrige artikel Karlsson (S):  Viktigt att inte vara naiv när främmande stater visar intresse Karlsson (S): Viktigt att inte vara naiv när främmande stater visar intresse Næste artikel Nilsson (L): Sverige förblir sårbart utan ett nationellt säkerhetsråd Nilsson (L): Sverige förblir sårbart utan ett nationellt säkerhetsråd
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.