SD: Ändra grundlagen för att skydda försvarsanslagen

DEBATT. Framtida regeringar ska inte få utnyttja försvarsanslagen som en budgetregulator. Därför vill vi införa en ändring i grundlagen som säger att försvarsanslagen aldrig får understiga två procent av BNP. Det skriver Sverigedemokraterna i försvarsutskottet.

Roger Richthoff (SD)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet
Sven-Olof Sällström (SD)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet
Caroline Nordengrip (SD)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet
Lars Andersson (SD)
Riksdagsledamot


Regeringen vägrade att satsa de medel som krävdes för att genomföra förslagen i Försvarsberedningens rapport Värnkraft. Det fick som konsekvens att en oenig Försvarsberedning gick åt skilda håll, trots att innehållet var en gemensam ambition.

Med ett uttalat ingångsläge att skapa konsensus kring prioriteringarna i rapporten kallades Försvarsberedningen in till extra sammanträden, men regeringens ingångsläge var inte att konsensus skulle nås kring Värnkraft, utan att de övriga partierna skulle sänka sin ambitionsnivå.

En krisberedskap som inte fanns när behoven var som störst i vårt samhälle, resultatet av decennier av nedrustning, fick kännbara konsekvenser. Till det ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med en utveckling i Belarus som påminde oss om våra baltiska grannars kamp för frihet i slutet av 1900-talet.

På detta vis kan riksmötet 2019/2020 summeras ur ett försvars- och säkerhetspolitiskt perspektiv.

Oansvarigt agerande

Genom sitt agerande under året som gått har Socialdemokraterna – trots tidvis höga brösttoner, tydligt visat att man som parti inte är villiga eller beredda att ta ansvar för Sveriges säkerhet och för landets krisberedskap.

Detta är något som inte förvånat oss sverigedemokrater då vi under längre tid sett nedrustningen av myndigheters beredskap lämna plats för områden som kanske inte hör till statens viktigaste kärnuppgifter.

Socialdemokraternas oansvariga agerande påverkar inte bara den nödvändiga upprustningen av vårt försvar och vår krisberedskap, det får även mycket negativa konsekvenser för Sverige som land och för vår förmåga att bidra till fred och stabilitet i vår del av Europa.

Ändring i grundlagen

Vi sverigedemokrater står nu liksom tidigare trygga i vårt ställningstagande till Försvarsberedningens rapporter. Vi är och har hela tiden varit beredda att satsa de pengar som krävs för att genomföra Försvarsberedningens förslag fullt ut.

För att undvika att framtida regeringar utnyttjar försvarsanslagen som en budgetregulator vill vi dessutom införa en ändring i grundlagen som säger att försvarsanslagen aldrig får understiga två procent av bruttonationalprodukten som snitt under en mandatperiod.

Beslut som måste tas

För att komma till rätta med regeringens alla tillkortakommanden och för att vi ska kunna påbörja återuppbyggnaden av ett totalförsvar som klarar av att försvara hela Sverige mot ett väpnat angrepp eller en kris behöver bland andra följande beslut fattas det kommande riksdagsåret:

  • Stärka det militära försvaret. Försvarsberedningens rapport Värnkraft är grunden för ett starkare militärt försvar och det måste genomföras i sin helhet och inom angivna tidsramar.

  • Återuppbygga vår krisberedskap och vårt civila försvar. Den pågående pandemin har tydligt påvisat behovet av en uthållig och väl fungerande krisberedskap med välfyllda beredskapslager. För att åstadkomma detta måste tillräckliga medel tillföras och samtliga förslag i försvarsberedningens rapport Motståndskraft genomföras.

  • En ny organisation för det civila försvaret. De senaste årens skogsbränder och den nu pågående pandemin har visat på ett behov av en organisation som leder det civila försvaret.

Rösta ner de försvarsfientliga

I september månad ska ett nytt försvarsbeslut fattas av riksdagen. Beslutet är ett av de absolut viktigaste i modern tid och kommer få stor påverkan för vårt framtida totalförsvar.

Vi hoppas och tror att den väg som Sverigedemokraterna förespråkar kommer få stöd från samtliga borgerliga partier i riksdagen, så att vi tillsammans kan rösta ner de försvarsfientliga partiernas förslag. Vi vill påbörja återuppbyggnaden av vårt militära försvar, förbättra den svenska krisberedskapen och på det viset bidra till ökad stabilitet på och kring Östersjön.

Allt annat agerande är oansvarigt och ogenomtänkt.

Beslutskedja: Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025

20/12
2017
5/12
2018
12/4
2019
14/5
2019
15/5
2019
24/5
2019
24/5
2019
24/5
2019
24/5
2019
29/11
2019
20/3
2020
3/6
2020
12/6
2020
18/6
2020
28/8
2020
11/9
2020
15/10
2020
16/10
2020
16/10
2020
23/10
2020
30/10
2020
15/12
2020
15/12
2020
18/12
2020
18/12
2020

Forrige artikel Debatt: Datainspektionen bör kräva transparens vid ansiktsigenkänning Debatt: Datainspektionen bör kräva transparens vid ansiktsigenkänning Næste artikel M-ledamot: Miljöbalken sätter stopp för flera försvarsövningar M-ledamot: Miljöbalken sätter stopp för flera försvarsövningar
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.