Piratpartiet: Dags för regeringen att ta ställning till TERREG

DEBATT. I en pågående lagstiftningsprocess i EU pressar länderna på för automatiska uppladdningsfilter på nätet, hårda krav på nedtagning av misstänkt material även för små plattformar och utländsk kontroll över vad svenskar får publicera. Folket förtjänar att få veta vart regeringen står i dessa frågor, skriver Piratpartiet.

Katarina Stensson (PP)
Partiledare, Piratpartiet


Förra årets EU-strid om uppladdningsfilter i form av artikel 13/17 av upphovsrättsdirektivet har fått en uppföljare i striden om Förordningen om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll, förkortad TERREG (TERror REGulation).

Precis som upphovsrättsdirektivet kräver TERREG att internetplattformar ska upprätta filter. Den här gången ska de inte stoppa upphovsrättsintrång, utan terrorisminnehåll. Automatiska filter ska alltså granska och filtrera vad europeiska medborgare skriver på internet. Att filter som faktiskt kan skilja terrorisminnehåll från legitima yttranden inte finns ignorerar man.

Orimliga krav

Filterkravet är dock inte den enda kontroversiella delen av TERREG. Förordningen, om den går igenom enligt plan, ger också nationella myndigheter möjligheten att kräva att plattformar ska ta bort innehåll inom en timme, oavsett var i EU plattformen eller upphovspersonen befinner sig. Ungerska och franska myndigheter ska alltså kunna censurera svenskars yttranden.

Utöver konsekvenserna för yttrandefriheten vore detta katastrofalt för alla som driver nättjänster som del av ett mindre företag eller som en hobby. Ingen bloggare med ett kommentarsfält har möjligheten att dygnet runt, alla dagar i veckan, kunna hantera sådana anmälningar från myndigheter.

Möjliggör bred censur

Kommissionen och ministerrådet vill inte heller göra några undantag för journalistik, forskning eller utbildning. För dem är det likvärdigt att göra propagandavideor som avbildar krigsbrott och att dokumentera krigsbrotten för eftervärldens dom. Dessutom föreslår TERREG att myndigheter ska kunna kräva att plattformar granskar anmält material mot sina användaravtal i stället för mot lagen.

Varför denna möjlighet behövs när myndigheterna redan getts befogenhet att beordra plattformar att ta bort sådant som faktiskt utgör terrorisminnehåll är en god fråga. Det här verktyget möjliggör för nationella myndigheter att de facto censurera brett på internet.

Genom att hänvisa till plattformars användaravtal snarare än lagen görs rättskipningen privat: plattformarnas juridik upphöjs till EU-lag. De flesta stora plattformar inkluderar möjligheten att ta bort vad de vill av vilken anledning de vill i sina användarvillkor, och det är därmed inte långsökt att tänka sig att de kommer ta bort allting som anmäls av myndigheter genom TERREG. Det vore den enklaste vägen att gå för plattformarna.

Regeringens linje

När nu det politiska trycket höjs i förhandlingarna vill vi veta hur den svenska regeringen utnyttjar medborgarnas mandat att förhandla i trilogerna om TERREG.

Frågan om TERREG lyftes i justitieutskottet i oktober 2018 och EU-nämnden månaden därpå. Där gav samtliga partier sitt stöd för den linje som regeringen uttryckt i promemoria 2018/19:FPM6: stöd för kommissionens förslag.

Piratpartiet har ett antal frågor gällande exakt vilken linje regeringen driver i förhandlingarna om TERREG:

  1. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 6 av TERREG: att nätplattformar ska implementera förebyggande åtgärder som förhindrar spridning av terrorisminnehåll, i praktiken genom uppladdningsfilter?
  2. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 5 av TERREG: att myndigheter ska få rätten att anmäla innehåll till plattformar att granska mot sina användaravtal, i praktiken en privatisering av rättskipningen?
  3. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 4 av TERREG: att myndigheter ska få rätten att beordra plattformar att ta bort angivet material inom en timme, i praktiken ett förbud mot hobbyverksamhet eller småskaliga företag inom plattformssektorn?
  4. Står regeringen bakom kommissionens förslag i artikel 4 av TERREG: att utländska myndigheter ska få rätten att besluta vad som ska tas bort från svenska plattformar, i praktiken utländsk kontroll av svenskars yttrandefrihet?

"Under all kritik"

TERREG är en viktig fråga för internets framtid i Europa. Att vi medborgare inte vet vilken politik som förs i vårt namn i frågan är under all kritik – om vår regering arbetar för att införa uppladdningsfilter på internet och utländsk kontroll över vår yttrandefrihet, är det något vi förtjänar att veta.

Forrige artikel Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga Huawei USA: Post- och telestyrelsen måste ta sitt förnuft till fånga Næste artikel Debatt: Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte Debatt: Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.