S-ledamöter: Reglera ansvaret – bristen på läkemedel kan bli katastrofal

DEBATT. Avregleringen av apoteksmarknaden har lett till medicinbrist. Behovet att agera blir nu ännu tydligare, skriver fem Socialdemokrater från Östergötlands län.

Antalet rapporter om brister i läkemedelsförsörjningen har ökat. Förra året restnoterades mer än fyra gånger så många läkemedel jämfört med tre år tidigare. Detta leder i många fall till stora svårigheter för människor när de inte kan få tag på medicin som är avgörande för hälsan. Och i händelse av kris skulle bristen på ett beredskapslager kunna vara katastrofal. Detta var anledningen till att vi förra året återigen uppmärksammade behovet av insatser.

Vår farhåga har beklagligt nog besannats och det innebär att behovet av att agera blir än mer tydligt.

Fel riktning

Före år 2009 hade Apoteket AB uppdraget att sköta totalförsvarets läkemedelsförsörjning samt säkerställa läkemedelsförsörjningen för kriser i fredstid och höjd beredskap. Vi anser att utförsäljningen av Apoteket ledde i fel riktning.

Att statliga Apoteket AB avreglerades år 2009 innebar att ingen längre har ett samordnande ansvar för läkemedelsförsörjningen. De nationella beredskapslagren togs bort i samband med avregleringen eftersom man bedömde att det skulle finnas ett intresse från marknaden att ta ansvaret.

Den bedömningen var uppenbarligen felaktig.

Klarade inte behovet

Socialdemokraterna motsatte sig avregleringen av apoteksmarknaden. Apoteken har en viktig roll för en jämlik vård som vi anser inte respekterades.

Avregleringen av Apoteken var en ideologisk fråga för den dåvarande borgerliga regeringen och flera av de då ansvariga har varit självkritiska till beslutet.

Den fria marknaden klarade inte av behovet av läkemedelsförsörjningen på alla plan. Det har inneburit medicinbrist, att det är svårare att få medicinen när man behöver den och brister i beredskapslagret.

Behöver prioriteras

Vad som nu behöver göras är att lägga fokus på att reglera ansvaret tydligt. Den S-ledda regeringen tillsatte en utredning för att ta hand om bristerna efter avregleringen. Uppdrag gavs också redan under föregående år att titta på läkemedelstillgången och ta fram förslag på åtgärder för beredskapslager och samordning. Det är bra och behöver prioriteras.

Vi behöver komma tillrätta med brister i läkemedelstillgången. Och vi behöver ta hand om frågan om beredskapslager för läkemedel. Att vara förberedd är en styrka för ett land.


Eva Lindh (S)

Riksdagsledamot
Johan Andersson (S)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet
Teresa Carvalho (S)
Riksdagsledamot, socialförsäkringsutskottet
Johan Löfstrand (S)
Riksdagsledamot, civilutskottet
Mattias Ottosson (S)
Riksdagsledamot, försvarsutskottet

Forrige artikel "Sverige bör bygga upp en egen förmåga" Næste artikel Wallmark (M): Efter krisen – värna det nordiska samarbetet Wallmark (M): Efter krisen – värna det nordiska samarbetet
GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

GDPR-böter ökar – Sverige bland de värsta i EU

SÄKERHET. Antalet anmälningar och summan betalda böter utifrån GDPR ökar. Enligt byrån som sammanställt siffrorna är det delvis för "att myndigheterna börjar komma ikapp i arbetet". Se hur Sverige ligger till i grafiken.