Replik: Säkerhet skapas genom samverkan – inte avskildhet

REPLIK. Nedrustning och självständig utrikespolitik, som Lotta Johnsson Fornarve (V) är en förespråkare av, skapar inte fred. I en allt oroligare omvärld krävs tvärtom samverkan och stärkt försvarsförmåga, skriver Jonas Jacobsson Gjörtler (M). 

Av: Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Utrikespolitisk talesperson

I en alltmer orolig omvärld vill Lotta Johnsson Fornarve (V) rusta ned försvaret och satsa på en avskild utrikespolitik – två åtgärder som är direkt skadliga för Sveriges säkerhet. Sverige behöver mer säkerhetspolitiskt samarbete, inte mindre.

Att rusta upp är en nödvändig åtgärd

På flera olika områden ser vi hur det säkerhetspolitiska läget fortsätter att försämras och bli allt mer oförutsägbart och osäkert. Att rusta upp och stärka det svenska försvaret är en nödvändig åtgärd. Ett starkt Sverige stärker också våra närliggande länder och Europa.

V:s tankar om en självständig utrikespolitik i den globala värld vi lever i är varken realistiska eller önskvärda. Vi moderater anser tvärtom att det försämrade säkerhetsläget kräver ett fördjupat samarbete med andra länder. Vi behöver samarbeta än mer med länderna kring Östersjön, med EU och med Nato. Som medlemmar i Nato skulle vi solidariskt dela säkerhetsgarantier med 29 andra länder och ett Nato-medlemskap kombinerat med en nödvändig upprustning av det svenska försvaret skulle på allvar stärka Sveriges försvarsförmåga.

Vänsterpartiets vilja att sänka den svenska försvarsförmågan skapar inte fred – det skapar ett svagt och lättangripligt Sverige. Ett svagt försvar gör att vi står utan möjlighet att försvara vårt land, våra rättigheter och vår demokrati vid händelse av kris eller krig.

Signera inte kärnvapenkonventionen

När det kommer till den viktiga frågan om kärnvapennedrustning anser Moderaterna inte att Sverige ska underteckna FN-konventionen mot kärnvapen. Även om den uttryckta ambitionen om en kärnvapenfri värld är lovvärd så är konventionen i sig i det närmaste verkningslös: inget av de länder som innehar kärnvapen har skrivit under. Istället riskerar kärnvapenkonventionen underminera det nedrustningsarbete som pågår inom det befintliga icke-spridningsavtalet och därmed vara direkt kontraproduktiv. Dessutom riskerar ett signerande av kärnvapenkonventionen att hota Sveriges säkerhetspolitiska samarbeten med Nato, vilket vore mycket allvarligt.

Säkerhet genom samverkan

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas. Detta står inte i motsättning till ökat samarbete med andra länder – tvärtom. Den svenska säkerhetspolitiken vilar i mångt och mycket på säkerhet genom samverkan. Det befintliga och nära samarbetet med Nato är avgörande för att skapa stabilitet och säkerhet i Sveriges närområde. Men inget samarbete kan ersätta ett fullt medlemskap och de ömsesidiga försvarsgarantier som ett sådant medför.

Forrige artikel Debatt: Arbete mot korruption måste vara proaktivt Debatt: Arbete mot korruption måste vara proaktivt Næste artikel "Ge bättre förutsättningar för kvinnor inom Försvarsmakten"