IOGT-NTO: Alkoholen är elefanten i rummet inför valet

DEBATT. Alkoholnormen har vunnit terräng så till den milda grad att detta knappt går att nämna och är i dag som elefanten i rummet. En politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska, anser Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.

Johnny Mostacero
Förbundsordförande IOGT-NTO


Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. Det mest effektiva sättet att bekämpa våld och därmed skapa ett tryggare samhälle är att begränsa alkoholkonsumtionen. Ändå lyser satsningarna för en minskad totalkonsumtion med sin frånvaro inför valet i höst.

Alkohol - en faktor för våld

Historiskt sett har Sverige haft en långsiktig och väl genomtänkt folkhälsopolitik som syftat till att hålla alkoholkonsumtionen på en låg nivå. Detta har gjorts genom punktskatter på alkohol, begränsad tillgänglighet som i praktiken handlat om Systembolagets monopol, samt genom begränsade öppettider och serveringstillstånd för pubar och restauranger. Tumregeln är enkel, är det billigt och lättillgängligt så ökar totalkonsumtionen och därmed alkoholens kostnader. Främst i form av mänskligt lidande, men i förlängningen också genom att uppta sjukvården och rättsväsendets resurser.

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället, det är ett faktum. Men alkoholnormen har vunnit terräng så till den milda grad att detta knappt går att nämna.

Gårdsförsäljning hotar monopol

Den gångna veckans debatt kring gårdsförsäljning är ett typiskt exempel på detta. Riksdagsledamöterna vet att gårdsförsäljning inte är möjlig utan att alkoholmonopolet hotas. Ändå finns det en tro att om bara ”regeringen verkar för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol under förutsättning att Systembolagets monopol bevaras.” så kommer alla Sveriges mikrobryggerier och bönder att räddas. Frågan har utretts två gånger och båda utredningarna kom fram till samma sak. Om Sverige skulle tillåta gårdsförsäljning kan inte alkoholmonopolet behållas.

Alkohol en elefant i rummet

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är det bevisat att satsningar som syftar till att minska den totala alkoholkonsumtionen i ett samhälle samtidigt är den mest effektiva åtgärden för att minska våldet. I konkreta termer handlar det enligt WHO om: högre priser på öl, vin och sprit samt begränsad tillgänglighet genom reglerade öppettider och antal försäljningsställen för alkohol. I Sverige styrs detta genom alkoholskatt, Systembolagets monopol och serveringstillstånd.

Ett nytt försök till en lagstiftning som redan i premisserna är omöjlig att genomföra är ett sätt för politiker att slippa prata om alkoholen under valrörelsen. Alkoholnormen har nu trängt sig så långt in i det politiska rummet att vi inte ser elefanten som står mitt bland oss.

Alkoholmonopol för säkerhet

Vi köper inte längre budskapet att ökad trygghet sker enbart genom fler och bättre utrustade poliser. Det är viktigt att våga se problemet med det alkoholrelaterade våldet i vitögat och använda de alkoholpolitiska åtgärder som mest effektivt sänker totalkonsumtionen av alkohol. Konsekvenserna av ett avskaffande av alkoholmonopolet kan inte kompenseras genom fler poliser eller större anslag till polismyndigheten.

IOGT-NTO kommer under valrörelsen att fråga våra beslutsfattare och de kandidater som står på valbar plats om vilka planer de har för att öka tryggheten i vardagen genom minskad totalkonsumtion av alkohol i samhället. För en politiker som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.

Forrige artikel Grön ungdom: Gör det lättare att lagföra nazister Grön ungdom: Gör det lättare att lagföra nazister Næste artikel "Narkotikan måste bekämpas på flera fronter samtidigt"
Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

Nya Rakel på gång – ska inte vara helägt av staten

GENERATIONSSKIFTE. Kommunikationssystemet Rakel ska få en efterföljare som ska kunna överföra bilder och mer data. Men nu vill regeringen att privata företag ska involveras och därmed kommer inte staten längre äga hela infrastrukturen.