Slutreplik: Samarbete är inte synonymt med Nato

SLUTREPLIK. Vi samarbetar gärna, men för en global nedrustning och för att utveckla det fredsförebyggande arbetet, skriver Lotta Johnsson Fornarve (V), ledamot i försvarsutskottet.

Av: Lotta Johnsson Fornarve (V)
ledamot i försvarsutskottet

Jonas Jacobsson Gjörtler kritiserar mig i en replik och menar att en självständig och oberoende utrikespolitik inte går att förena med samarbete med andra. Ingenting kan vara så fel, självklart är det möjligt, men till skillnad mot Jacobsson Gjörtler anser vi inte att samarbete är synonymt med Nato.

Nato-samarbete ökar inte säkerheten

Vi samarbetar gärna med andra. Vänsterpartiet ser till exempel goda möjligheter att fördjupa samarbetet med våra nordiska grannländer, i synnerhet Finland, på en rad områden inom försvarspolitiken. Det
skulle kunna innebära att vi stärker effektiviteten och förmågan inom både det civila och militära försvaret.

Men ett samarbete med Nato är ingenting som ökar vår säkerhet. Tvärtom så skulle ett Nato-medlemskap vara ett stort säkerhetspolitiskt misstag som riskerar att leda till ökade spänningar i vårt närområde. Sverige skulle knytas till en kärnvapenallians och kunna tvingas in i oönskade krig och konflikter. Jag har svårt att förstå vad som är så lockande med att ingå i en allians som leds av en nation med en så oberäknelig president som Donald Trump och som består av medlemsnationer som Turkiet, Ungern och Polen – länder som tagit flera steg bort från demokratins väg. Nato-landet Turkiet förföljer och trakasserar inte bara sin egen befolkning utan bedriver även ett anfallskrig mot de kurdiska styrkorna i regionen Afrin i norra Syrien. Ett krig som är ett tydligt brott mot folkrätten och internationell rätt. Det är obegripligt hur Jacobsson Gjörtler vill bygga säkerhet med en sådan organisation.

Oacceptabelt att kärnvapen är avgörande

Det är också anmärkningsvärt hur Nato agerat för att motverka den så viktiga FN-konventionen mot kärnvapen. Nederländerna var till exempel det enda Nato-land som deltog i förhandlingarna och var också
det enda land som röstade mot att konventionen skulle antas. Inga övriga Nato-länder har tagit ställning för konventionen. Istället ser man kärnvapen som avgörande för alliansens militära styrka och strategi. Det kan inte Sverige ställa upp på.

Samarbete för global nedrustning

Vänsterpartiet vill istället se ett starkt internationellt samarbete för en global nedrustning och för att utveckla det fredsförebyggande arbetet. Arbetet i FN och i FN:s säkerhetsråd är naturligtvis centralt i detta arbete. Sverige skulle även kunna utveckla samarbetet i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. En av världens största och bredaste regionala säkerhetsorganisation med 57 deltagande stater där förutom de europeiska länderna även USA, Kanada, Ryssland och de forna sovjetrepublikerna i Kaukasus och Centralasien ingår. Fred bygger vi bäst genom dialog, diplomati, och olika former av forsknings- utbildnings- och kulturutbyte mellan nationer, organisationer och enskilda.

Värna om alliansfriheten

Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl och inneburit att generation efter generation sluppit uppleva krigets fasor. Som opartisk aktör kan vi dessutom agera medlare i internationella konflikter och ställa upp som värdland för fredsförhandlingar. Det säkerhetspolitiskt klokaste beslutet är därför att Sverige upphör med alla närmanden till Nato. Istället ska vi värna vår militära alliansfrihet och bygga säkerhet i gemenskap med vår omvärld.

Forrige artikel "Ge bättre förutsättningar för kvinnor inom Försvarsmakten" Næste artikel Debatt: Så stoppar vi hedersförtrycket Debatt: Så stoppar vi hedersförtrycket
Strategin för Arktis ska uppdateras – EU ber om hjälp

Strategin för Arktis ska uppdateras – EU ber om hjälp

SPÄNNINGAR. Alla kan nu göra inspel på hur EU:s roll i Arktis ska se ut, när de nu ska uppdatera sin strategi. Enligt en expert sker uppdateringen delvis för att Arktis inom några år kommer vara en central del av energipolitiken.