Skogsstyrelsen vill lugna kritik med åtgärdspaket

NYCKELBIOTOPER. Generaldirektör Herman Sundqvist säger att han gjorde fel när han fattade beslutet om en paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Skogsstyrelsens styrelse har nu beslutat om ett åtgärdspaket.

Den 9 mars meddelade generaldirektör Herman Sundqvist på DN debatt att inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige skulle sättas på paus. Det är ett beslut som har skapat starka reaktioner, så starka att Skogsstyrelsens styrelse nu försöker komma tillrätta med situationen genom ett åtgärdspaket som beslutades på tisdagen.

Den omdebatterade pausen kommer inte att upphävas helt och hållet. Däremot ska inventeringen av områden med nyckelbiotopskvalitet fortsätta, men – de kommer inte att avgränsas och inte att registreras. Det ligger ingen motsättning i att inventera utan att registrera, enligt generaldirektör Herman Sundqvist.

– Vi fortsätter vårt arbete med att hämta in kunskap genom att inventera. Men vi avgränsar inte nyckelbiotoper. Det går alldeles utmärkt att identifiera och skaffa kunskaper ändå, säger han till Altinget.

När en nyckelbiotop registreras innebär det i praktiken ett avverkningsstopp för markägaren, då begreppet har en stark status i de miljöcertifieringssystem som bolagen använder. I nordvästra Sverige har nyckelbiotopsbegreppet fått större konsekvenser för markägarna, då där finns stora arealer gammal skog.

Jag är glad att vi nu kan ta ytterligare steg i den känsliga nyckelbiotopsfrågan. De beslut som Skogsstyrelsen fattat hittills har inte varit tillräckliga. Vi bedömer att åtgärdspaketet och den avvägning vi gör nu samtidigt gynnar flera intressen.

Skogsstyrelsens styrelseordförande Marie Larsson-Stern

LÄS OCKSÅ: Tjänstemän i upprop mot generaldirektör

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar i området utgick tidigare från skogsägarnas avverkningsanmälningar. Det vill säga Skogsstyrelsens tjänstemän gjorde tillsyn när de såg att en avverkningsanmälan omfattade områden där det sannolikt finns nyckelbiotoper.

Frågan om nyckelbiotoper är viktig för många aktörer. Skogsstyrelsen borde ha varit tydligare. Jag beklagar att det har blivit så och jag borde ha samrått om planerna.

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Om Skogsstyrelsen fortsatt ska utgå från avverkningsanmälningar eller om det ska ske ett mer allmänt inventeringsarbete av skogarna i nordvästra Sverige är oklart.

– Vi skärper arbetet med tillsyn och rådgivning. Vi fortsätter att inventera nyckelbiotoper. Men vi avgränsar inte, säger Herman Sundqvist, utan att vilja ge ett mer detaljerat svar än så.

Han tillägger dock att "det är inte bara stöveltramp som gäller", utan att inventering även handlar om analysera geografiska data.

Skogsstyrelsen har äskat fem miljoner kronor från regeringen för att skärpa tillsynen i området under pausen. Något beslut har ännu inte kommit.

"Jag beklagar"

Beslutet om en paus fattades av generaldirektör Herman Sundqvist. Det tillkännagavs genom en debattartikel i Dagens Nyheter, den formella informationen till de anställda kom efteråt, likaså det formella beslutet samt arbetet med att ta fram riktlinjer för hur frågorna ska hanteras under pausen. Naturvårdsverket eller länsstyrelserna kände inte heller till att beslutet var på gång.

– Frågan om nyckelbiotoper är viktig för många aktörer. Skogsstyrelsen borde ha varit tydligare. Jag beklagar att det har blivit så och jag borde ha samrått om planerna. Därför skyndar vi nu på arbetet med metodutveckling, säger Herman Sundqvist i det pressmeddelande som Skogsstyrelsen skickade ut på tisdagseftermiddagen.

Beslut upp på styrelsenivå

I och med beslutet om åtgärdspaketet har alltså frågan flyttats från generaldirektören upp till styrelsenivå.

– Styrelsen har fastställt ett åtgärdspaket på mitt förslag. Frågan har blivit väldigt stor. Det är bra att styrelsen tar beslutet, säger Herman Sundqvist som hoppas att beslutet ska landa positivt.

Pausbeslutet ledde till att både miljöorganisationer och forskare lämnade den samverkansprocess kring nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen hade startat upp. Om åtgärdspaketet kommer att få dem att återvända vet inte Sundqvist.

– Samverkansprocessen gynnas av ju fler som är med, säger han.

LÄS OCKSÅ: Även forskarna lämnar Skogsstyrelsens grupparbete

I åtgärdspaketet ingår att samverkansprocessen och arbetet med metodutveckling ska snabbas upp med målet att vara klart under 2017.

Det ska också genomföras interna och externa möten "med syfte att utbyta åsikter och stärka kunskaperna om nyckelbiotoper och om de utmaningar som råder. Öppna seminarier arrangeras och samarbetet med forskningen förstärks.", enligt pressmeddelandet.

Naturvårdsverket står beredda

Därutöver ska Skogsstyrelsen även söka samråd med Naturvårdsverket "rörande metodfrågor och arbetssätt som rör nyckelbiotoper" enligt pressmeddelandet.

Något som Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger kommenterar på twitter med "Och vi på Naturvårdsverket är beredda med råd och dåd kring metodfrågor och arbetssätt. Nyckelbiotoper är viktiga för hänsyn och områdesskydd"

Bucht anklagas för ministerstyre

Riksdagsledamot Jens Holm skulle på tisdagen ha debatterat frågan om inventeringspausen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. En debatt som Bucht valde att ställa in och skjuta upp med hänvisning till att frågan är under beredning. Enligt Jens Holm är det tydligt att landsbygdsministerns beslut är kopplat till processen på Skogsstyrelsen och tisdagens styrelsebeslutet.

– Vad är det här om inte ministerstyre? Det är tydligt att han väljer att inte komma till en debatt, för att avvakta en process på myndigheten, säger Jens Holm.

LÄS OCKSÅ: Bucht har inget svar om Skogsstyrelsens paus

Han kallar inventeringsstoppet för "ett dumstopp".

– Man återupptar inventeringen. Det är bra. Det är ett erkännande av att man har fattat ett oriktigt beslut.

Dubbla signaler

Samtidigt anser Jens Holm att styrelsebeslutet är förvirrande.

– Man ska alltså inte göra någonting av det man inventerar. Det innebär en stor osäkerhet för naturvården och skogsägarna. Det är dubbla signaler. Man ska ut och inventera, men man vet inte vad man ska göra med resultatet, säger Jens Holm.

Dokumentation

Stormigt på Skogsstyrelsen efter gd-beslutet
Generaldirektör Herman Sundqvist ville få möjlighet att nå ut via DN Debatt med beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringen i nordvästra Sverige. Därför uteblev förankringen inom myndigheten och de anställda fick inte heller någon förhandsinformation, vilket har skapat stort missnöje.


Nämnda personer

Herman Sundqvist

Generaldirektör för Skogsstyrelsen
Jägmästare, Skoglig doktor (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1987)

Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor