Bucht har inget svar om Skogsstyrelsens paus

NYCKELBIOTOPER. Riksdagsledamot Jens Holm (V) får vänta på svar ytterligare en månad på sin interpellation om Skogsstyrelsens paus i nyckelbiotopsinventeringen. Orsaken är att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) ännu inte har något svar att ge.

Jens Holm (V) och Sven-Erik Bucht (S).
Jens Holm (V) och Sven-Erik Bucht (S).Foto: Jann Lipka, Kristian Pohl/Regeringskansliet
Johanna Alskog

På tisdag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till riksdagen för att delta i två interpellationsdebatter jordbruksstöd och viltvårdsmyndighet. Men interpellationsdebatten om Skogsstyrelsens paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige är inställd. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har begärt av riksdagen att skjuta upp debatten, med hänvisning till att regeringens beredning ännu inte är klar. Förslag på nytt datum från landsbygdsminister är om en månad, den 19 maj. Det vill säga drygt två månader efter att Jens Holm ställde sin interpellation.

– Det är oacceptabelt och hånfullt mot riksdagen som institution, säger Jens Holm till Altinget och hänvisar till att ett statsråd ska besvara en interpellation inom två veckor, enligt riksdagsordningen.

– Om beredningen inte är klar, då får han väl säga det i debatten. Det vore verkligen inte första gången i en interpellationsdebatt, det är ju något av ett standardsvar från regeringen, fortsätter han.

Förutom att det är nonchalant mot riksdagen att dröja två månader med att besvara en interpellation, anser Jens Holm att regeringen och landsbygdsministern också är skyldig att ge svar till skogsägare, miljöorganisationer och anställda på Skogsstyrelsen. Det är många ute i landet som väntar, menar han.

– I grunden är det regeringens schizofrena skogspolitik som spökar, säger Jens Holm och syftar på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har skilda ståndpunkter i många frågor inom skogspolitiken.

Näringsdepartementet däremot anser inte att fördröjningen är anmärkningsvärd.

– Orsaken är att beredningen inte är färdig. Så kan det vara ibland, säger landsbygdsminister Sven-Erik Buchts pressekreterare Maria Soläng till Altinget.

Två frågor till Bucht

Jens Holms frågor till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att försäkra sig om att skyddsvärd
skog inte avverkas som ett resultat av Skogsstyrelsens införande av paus för all
inventering och avgränsning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige?

2. Avser statsrådet att ta initiativ för att snarast möjligt återuppta inventering
och registrering av nyckelbiotoper?

Läs hela interpellationen här.

Miljöministern ska också svara

Jens Holm har även ställt en interpellation till miljöminister Karolina Skog (MP) angående Skogsstyrelsens paus. Den debatten är inplanerad den 5 maj, enligt riksdagens kalender. Frågan lyder:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att försäkra sig om att anmälan om samråd enligt miljöbalken sker vid skogsbruksåtgärder i nordvästra Sverige med mycket stor betydelse för flora och fauna, trots att inventering och avgränsning av nyckelbiotoper har pausats i dessa områden?

Läs hela interpellationen här.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00