Debatt

Försäkringskassan lyssnar inte på medarbetarna

Läget för personalen på Försäkringskassan är mycket tufft. Nyligen presenterade regeringen vårbudgeten där ytterligare pengar till Försäkringskassan tillförs. Detta kommer dock inte stoppa pågående besparingar eller bidra till att personalen vill arbeta kvar. Det skriver Daniel Rander, ordförande för Saco-S Försäkringskassan, Louise Henriksson, vice ordförande Saco-S Försäkringskassan, tillsammans med Heike Erker, ordförande Akademikerförbundet SSR.

”Servicen till medborgarna är redan sämre. Fortsätter neddragningarna i höstens budget kommer även erfaren personal söka sig vidare”, skriver debattörerna.
”Servicen till medborgarna är redan sämre. Fortsätter neddragningarna i höstens budget kommer även erfaren personal söka sig vidare”, skriver debattörerna.Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Fler och fler roller inom Försäkringskassan har fått nytt innehåll, allt färre jobbar med vad de anställts för att göra. Vi ser även en oroväckande trend att medarbetare erbjuds tjänster som de en gång sökte sig ifrån för sin vidareutveckling och karriär. Detta i kombination med besked om att Försäkringskassan vill tillämpa provanställningar i högre utsträckning för nyanställda och i samband med interna rekryteringar. Detta försvårar för Försäkringskassan att vara en attraktiv arbetsplats.

Inte lyssnat till fackförbunden 

Till följd av riksdagens höstbudget har Försäkringskassan även fått betydligt sämre telefontider än tidigare, en kraftig försämring i tillgängligheten för medborgarna. Nyligen kom även en utredning med förslag om en återgång till striktare bedömningar av rätten till sjukpenning. Om dessa förslag blir verklighet kan det leda till en ytterligare förändrad arbetssituation för myndigheten.

Vi ser även att förändringen görs trots kraftfulla protester från både medarbetare och de fackliga organisationerna.

Den senaste i raden av åtgärder mot personalen är en begränsning av möjligheten till distansarbete. Sedan pandemin har våra medlemmar i större utsträckning haft möjligheten att arbeta på distans, vilket inte har påverkat myndighetens resultat negativt. Det har gett bättre möjligheter för fler medarbetare att kombinera arbetsliv och privatliv. Att minska flexibiliteten som medarbetarna vant sig vid kommer att leda till att värdefull kompetens söker sig till andra arbetsgivare. Vi ser även att förändringen görs trots kraftfulla protester från både medarbetare och de fackliga organisationerna.

Vi ser hur Försäkringskassans personalförmåner försämras. Friskvårdsbidraget har minskat kraftigt, fortbildning och konferenser för att utveckla arbetet dragits in. Andra förmåner som tidigare funnits och visar uppskattning för arbetsinsatserna är inte ens att tala om.

Altingets gratis nyhetsbrev

Lyssna på varningsropen   

Vi upplever att myndigheten inte lyssnar på personalens oro och kör på i hög takt utan att ha personalen med sig. Arbetsgivaren hanterar situationen dåligt och samverkar inte tillräckligt med facket kring förändringarna

Från fackligt håll ser vi med stor oro på hur staten riskerar att bli en mindre attraktiv arbetsplats för akademiker att söka sig till. I grunden är frågan hur Försäkringskassan och andra myndigheter ska kunna vara en attraktiv arbetsgivare om neddragningarna fortsätter. Vi menar att regering och riksdag dragit undan mattan för flera av Sveriges myndigheter i och med den senaste budgeten. Servicen till medborgarna är redan sämre. Fortsätter neddragningarna i höstens budget kommer även erfaren personal söka sig vidare.

Regeringen måste lyssna på de statligt anställdas varningsrop om en ohållbar situation.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00