SKR: Det finns en tillitslucka mellan staten och lokal nivå

Regeringen vill se över regioners resursutnyttjande, kostnadseffektivitet och effektiviseringspotential. ”Den här misstänksamheten mot kommuner och regioner är ingen bra utveckling”, säger Anders Henriksson (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, till Altinget.

Anders Henriksson välkomnar de tillskott som finns i vårändringsbudgeten, men efterlyser mer långsiktiga besked. 
Anders Henriksson välkomnar de tillskott som finns i vårändringsbudgeten, men efterlyser mer långsiktiga besked. Foto: SKR
0:000:00