Även forskarna har lämnat Skogsstyrelsens grupparbete

NYCKELBIOTOPER. Inte bara miljöorganisationerna, utan även de två forskarrepresentanterna har lämnat Skogsstyrelsens arbetsgrupp kring nyckelbiotoper. Professor Lena Gustavsson säger att hon har hoppat av på grund av hur Skogsstyrelsen har behandlat gruppen.

Nu är det endast skogsbruket och myndigheterna kvar i den samverkansprocess kring nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen tog initiativ till i höstas. Arbetsgruppen hann ha ett första möte i början på året, därefter kom det plötsliga beskedet från generaldirektör Herman Sundqvist om att Skogsstyrelsen avbryter inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Ett besked som har skapat stor debatt, fått beröm och väckt kritik.

Inventeringspausen ledde till att miljörörelsens representanter, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF, lämnade samverkansprocessen. Nu har även de två representanterna från forskningen klivit av: Lena Gustafsson, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och Bengt-Gunnar Jonsson, professor vid Mittuniversitet.

– Mitt skäl har ingenting med hur man ska hantera nyckelbiotoperna att göra, utan hur processen har skötts. Anledningen till att jag har lämnat arbetet är att man inte behandlar medlemmarna i en samverkansgrupp så här, säger Lena Gustavsson till Altinget och fortsätter:

Login