Så var debattåret i rikspolitiken 2020

TOPPLISTA. Valsystemet, statligt ägande, reformering av monarkin, skatter och åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Det är några av de ämnen som engagerat Altinget Rikspolitiks läsare mest under året. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. "Vi kan inte acceptera att personer försöker piska upp motsättningar"

I efterspelet av Högsta domstolens avgörande i Girjasmålet har samebyn, och enskilda samer, fått ta emot hot och kränkningar via bland annat sociala medier. Det är fullständigt oacceptabelt, skriver Svenska jägareförbundet.

2. "Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra"

Om partierna delar på en gemensam valsedel skulle det bidra till minskat sabotage och förstärkt valhemlighet. Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val. Det skriver Matheus Enholm och Fredrik Lindahl (SD).

3. Nationalekonom: Rika måste betala mer och subventioneras mindre

Det skattesystem vi skapat de senaste decennierna har inte bidragit till minskad arbetslöshet. Däremot till snabbt växande klassklyftor. Sverige har utvecklats till ett skatteparadis för de rika. Det skriver nationalekonom Stefan de Vylder, som menar att välbeställda måste betala mer och subventioneras mindre.

4. Demoskop: "Krisen tycks föra oss samman"

Allmänheten upplever en starkare sammanhållning i samhället under coronakrisen, men man kan förvänta sig att den efterföljande ekonomiska krisen kommer att höja konfliktnivån. Det skriver Peter Santesson, opinionschef på Demoskop.

5. "Tydligt att ledamöterna representerar sitt parti – ingenting annat"

I riksdagen styr partidisciplinen när riksdagsledamöterna ska rösta. Ledamöter har sett sig som knapptryckare, inte som självständiga företrädare för väljarna, skriver Olle Wästberg.

6. "Ingen statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och bajamajor"

Staten måste renodla sin roll. Staten ska sätta upp spelregler och förutsättningar för det privata näringslivet, men inte konkurrera ut privata företag. Det skriver moderaternas Lars Beckman.

7. Schlyter (PV): Offra någon procent köpkraft för att ha beredskapslager

I den ekonomiska krisen just nu gör vi som vi brukar: kastar pengar efter de i toppen. Det är dags att Riksbanken och regeringen byter fokus, till att bygga samhället underifrån och upp. Inför tillfällig basinkomst nu, skriver Carl Schlyter, Partiet vändpunkt.

8. Debatt: Vi har invändningar mot vissa inslag i åtgärdspaket

Regeringens åtgärdspaket välkomnas, men entusiasmen svalnar vid vidare läsning i lagrådsremissen. Regeringens förslag måste bli bättre anpassade och tillämpbara för landets största arbetsgivare, nämligen Sveriges småföretagare. Det skriver representanter för Småföretagarnas riksförbund.

9. "Monarkin är en motbjudande kvarleva från diktaturen"

Ett fullt ut demokratiskt statsskick kan införas relativt enkelt genom två likalydande riksdagsbeslut med mellanliggande val. Jag vill uppmana medborgare och folkvalda att börja diskutera hur ett jämlikt statsskick ska se ut, skriver Magnus Simonsson, Republikanska föreningen.

10. Elva toppolitiker: Förebygg att personer med olämpliga motiv får inflytande

Debatten om kriminella klanbaserade gruppers påverkan på politiken får inte leda till misstro mot politiker med utländsk bakgrund. Därför bör partierna förebygga olämpligt inflytande, skriver 10 riksdagsledamöter och en tidigare talman.

Forrige artikel Riksdagsavhoppen fortsätter – går mot rekord Riksdagsavhoppen fortsätter – går mot rekord Næste artikel Corona, lobbyism och riksdagsvilde lockade till läsning Corona, lobbyism och riksdagsvilde lockade till läsning