Debatt

"Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra"

DEBATT. Om partierna delar på en gemensam valsedel skulle det bidra till minskat sabotage och förstärkt valhemlighet. Valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val. Det skriver Matheus Enholm och Fredrik Lindahl (SD).

Placeholder image
Foto: Jessica Gow/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Till Sveriges cirka 7,5 miljoner röstberättigade i valet 2018 trycktes det upp 673 miljoner valsedlar. Valmyndigheten har konstaterat att den mycket stora mängden valsedlar är ett grundproblem.

Så länge Sverige har så många olika valsedlar som presenteras och distribueras på olika sätt kommer olika problem att uppstå och Valmyndigheten gör därför bedömningen att valsedelssystemet är det allra viktigaste att förändra när det gäller svenska val.

Regeringen har avvisat

Sverigedemokraterna instämmer i detta och har föreslagit att den av regeringen aviserade parlamentariska kommitté som ska utreda valsystemet får i uppgift att utreda hur ett system med gemensamma valsedlar kan införas och vara på plats till valet 2022.

Regeringen har dessvärre avvisat den tanken och har anfört det inte finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till att göra en bred översyn av valsedelssystemet.

"En enorm börda"

Detta är olyckligt då ett system med färre valsedlar skulle ha många fördelar med sig. Nuvarande ordning innebär som sagt att det trycks upp signifikant fler valsedlar än vad som verkligen går åt. Inte nog med att det är en uppenbar och ansenlig belastning på både miljö och resurser: det är också en enorm börda på berörda instanser att administrera för att kunna genomföra val på ett effektivt och säkert sätt.

Slänga valsedlar i protest

Ett annat problem är att valsedlar stjäls eller att valsedlar från ett parti placeras ovanpå ett annat partis valsedlar. Sedan systemet med dolda valsedlar infördes torde risken för sabotage öka ytterligare. Det finns också exempel på hur brevbärare slängt enskilda partiers valsedlar och valmaterial i protest för att de inte sympatiserar med innehållet.

Problematiken skulle förmodligen kunna åtgärdas tämligen enkelt genom att partierna delar på en gemensam valsedel. Detta skulle bidra till förstärkt valhemlighet och minskat valfusk.

En ytterligare fördel med gemensamma valsedlar är att den nya ordningen med att även hålla valsedels-båsen avskärmade blir överflödigt och att man därmed kan förenkla och effektivisera röstningsförfarandet.

Missa inte tillfället

Några negativa effekter är däremot inte kända och skulle sådana förekomma skulle de i så fall kunna belysas i samband med den nu aviserade utredningen.

Detta gäller i synnerhet då Morgan Johansson (S) anfört att det svenska valsystemet bygger på långvariga traditioner och att det därutöver finns en långvarig tradition av att inte göra några betydande förändringar av valsystemet utan en bred parlamentarisk förankring. Detta är förvisso helst sant, men att man gjort en sak på samma sätt under en lång tid är inte ett argument att inte göra förändringar.

Vad gäller frågan om en bred parlamentarisk förankring finns nu – givet den aviserade parlamentariska utredningen – ett perfekt tillfälle att både utreda frågan om hur ett system med färre valsedlar skulle kunna se ut och därtill ge partiernas representanter en chans att ta ställning till ett sådant förslag. Missa inte det tillfället.


Politik på allvar
Få gratis nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget.
Genom att registrera dig till Altingets nyhetsbrev accepterar du våra användarvillkor