S-ledamöter: Vi tänker göra allt vi kan för ett rättvist Sverige

DEBATT. Vi socialdemokrater tänker inte sitta och titta på när ojämlikheten sprider ut sig i landet. Att bekämpa orättvisorna kommer att prägla vårt partis prioriteringar under en lång tid framöver, skriver fem socialdemokratiska riksdagsledamöter. 

Ojämlikheten har ökat mer i Sverige än i jämförbara länder från 80-talet och framåt. Till det finns många förklaringar. Att landets rika har fått det bättre genom politiska beslut – så som borttagen arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatt är förmodligen en.

Det här är vi socialdemokrater fast beslutna att göra något åt. Den sociala rättvisan i Sverige ska öka.

Mått på ojämlikhet

Att de ekonomiska klyftorna ökat de senaste decennierna är det många som bekräftar. Det vanligaste måttet som används för att mäta ojämlikhet är den så kallade Gini-koefficienten. Måttet sträcker sig mellan 0, där alla invånare har lika stor inkomst, och 1, där alla inkomster i ett land går till en och samma person. I Sverige har koefficienten ökat från 0,20 i början av 1980-talet till över 0,32 år 2016.

59 industriarbetarlöner 

Några som också kartlägger hur det ser ut med jämlikheten i Sverige är LO. De tittar varje år på hur många industriarbetarlöner som går på en topp-vd:s lön.

Resultaten är minst sagt intressanta: 1980 motsvarade en topp-vd:s lön nio industriarbetarlöner. 2017 hade vd:ns lön stigit till att motsvara 59 industriarbetarlöner. En tydligare indikation kan man knappast få.

Bekämpa orättvisorna 

Vi socialdemokrater menar att den här utvecklingen är roten till många av de problem vi ser i Sverige i dag. Och de växande ekonomiska klyftorna är inte bara ett problem för några – utan ojämlikheten för med sig negativa konsekvenser för hela samhället. Både den segregation och den brottslighet som vi ser i Sverige idag är till stora delar ett resultat av att för många svenskar lever i fattigdom.

Att bekämpa orättvisorna i Sverige är ett omfattande arbete som kommer att behöva prägla vårt partis prioriteringar under lång tid framöver. Som ett steg på vägen har jag och några kolleger skrivit en motion om detta. I den kräver vi att de frågorna lyfts, på samtliga nivåer.

Rätt till jobb

I vårt starka och jämlika samhälle ska alla ha lika möjligheter – oavsett var de bor och vad de har för bakgrund. För att det ska funka måste välfärden alltid finnas där. Ett effektivt sätt att öka den sociala rättvisan är nämligen att ge alla – inte bara några – rätten till bra vård, skola och omsorg.

Sedan får man inte heller glömma jobben: att alla ges goda chanser till jobb efter avslutad skolgång är helt avgörande för att öka jämlikheten.

Välfärden först

Vi socialdemokrater tänker inte sitta och titta på när ojämlikheten i landet breder ut sig. Vi tänker tvärtom göra allt vi kan för att göra Sverige mer rättvist.

Därför är vårt övergripande budskap från och med nu: välfärden först.

 

Erik Ezelius (S)
Riksdagsledamot 
Paula Holmqvist (S)
Riksdagsledamot 
Lars Mejern Larsson (S)
Riksdagsledamot 
Mattias Jonsson (S)
Riksdagsledamot 
Petter Löberg (S)
Riksdagsledamot 

Forrige artikel "Viktigt att domstolar och enskilda domare förekommer i debatten" Næste artikel Delmos: Involvera fler aktörer för att minska segregationen Delmos: Involvera fler aktörer för att minska segregationen
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.