Riksrevisionen görs om – riksrevisor avgår

FÖRÄNDRING. Riksdagen har beslutat att ledningsstrukturen på Riksrevisionen ska göras om. Då passar riksrevisor Stefan Lundgren på att lämna myndigheten.

I oktober år 2018 riktade konstitutionsutskottet ett utskottsinitiativ om att se över ledningsstrukturen på Riksrevisionen. Riksdagsstyrelsen nappade på bollen och tillsatte en parlamentarisk kommitté.

Utredningen blev klar i juni året därpå och kom fram till att det nuvarande systemet med tre riksrevisorer hämmar organisationens funktionssätt och bör ersättas med en ensam riksrevisor. Denna bör backas upp av en riksrevisionsdirektör som har hand om det dagliga administrativa arbetet.

Riksdagsstyrelsen fattade beslut i november 2019 och den 19 februari 2020 gav riksdagen tummen upp för förslaget. Det var bara Vänsterpartiet som röstade nej.

Så var de bara en

Det innebär att Riksrevisionen från och med den 1 april i år kommer att ledas av endast en riksrevisor. Det blir Helena Lindberg som blir ensam kvar i revisorstrion som tillträdde 2017 efter skandalen på myndigheten året före

Ingvar Matsson lämnade som riksrevisor 2018 för att i stället bli riksdagsdirektör. Nu meddelar Stefan Lundgren att också han lämnar.

– Jag sa redan när jag utsågs att jag inte skulle sitta hela mandatperioden på sju år utan ge det några år. Nu har det gått tre år, nästan halva mandatperioden och jag tycker att jag tillsammans med min kollega har skapat stabilitet och arbetsro på Riksrevisionen efter turbulensen 2016, säger Lundgren till Altinget.

Positiv till lagändring

Lundgren fyllde nyss 68 år och lagändringen gör att han tycker att det är bra tillfälle att låta Helena Lindberg styra myndigheten själv.

– Det var en bra tajming. Jag tycker att förslaget med en riksrevisor är väldigt bra för Riksrevisionen långsiktigt. Då ska inte jag sitta här och fördröja att lagen kan träda ikraft.

Lundgren anser att det varit ett bekymmer av och till genom åren att tre personer har delat på rollen som myndighetschef. Även om han tycker att arbetet med de två kollegorna har fungerat bra, tror han att det är bra att ansvarsfördelningen blir tydligare.

– Man kan inte, tycker jag, rigga en ledningsstruktur för en myndighet som bygger på att det hela tiden är vackert väder. Det måste fungera också när det råder oenigheter internt. Då är det bra när det finns en person som har den slutliga chefsrollen.

Väntar på förstärkning

Riksdagen måste fortfarande formellt godkänna Lundgrens avgång. Men när det är klart är alltså frågan om en riksrevisor löst. Det som då återstår är att hitta en riksrevisionsdirektör. Den processen är redan i full gång, men det är ännu osäkert när det blir klart.

– Vi kan inte säga i dagsläget när utskottet kommer att lägga fram förslaget men ambitionen är såklart att lägga fram ett förslag utan någon tidsutdräkt, samtidigt är det viktigt att det blir en bra beredning, säger Peder Nielsen, kanslichef på konstitutionsutskottet, till Altinget.

I beredningsgruppen ingår ledamöter i konstitutionsutskottet, en från varje parti. När de är klara med sitt arbete lyfts frågan till utskottet som lägger fram förslaget i riksdagen. Det är sedan kammaren som fattar beslut.

Jobbet går inte att söka men den som är intresserad har haft möjlighet att flagga för det.

– Det är inte en statlig anställning som annonseras ut, utan det är ett val av riksdagen. Men de här annonserna som utskottet går ut med innebär att den som skulle vara intresserad givetvis har möjlighet att kontakta utskottet och nämna att man är intresserad, säger Peder Nielsen.

Ny roll

Stefan Lundgren var riksrevisor med administrativt ansvar. Den nyinrättade positionen som riksrevisonsdirektör ska ha ansvar för det dagliga administrativa arbetet. Men det är, trots likheterna i beskrivningen, inte samma sak.

– Jag har fattat beslut om budget och årsredovisning till exempel. Det ansvaret får Helena nu. Det blir hon som tar över det administrativa ansvaret. Riksrevisionsdirektören ska leda det dagliga administrativa arbetet. Exakt vad det innebär är lite upp till Helena som myndighetschef att bestämma, säger Stefan Lundgren.

För Lundgren väntar från den 1 april en ny tillvaro, som pensionär. Han har inga planer på att ta något nytt jobb.

– Nu får det räcka. Jag har jobbat i 45 år. Då kan man få vara ledig ett tag tycker jag.

Forrige artikel Luf:s nya ordförande vill vara obekväm Luf:s nya ordförande vill vara obekväm Næste artikel Känd statsvetare avliden Känd statsvetare avliden