Riksrevisionen: Systemet för kostnadsutjämning fungerar dåligt

FÖRDELNING. Riksrevisionen har granskat det kommunala utjämningssystemet. I en ny rapport konstaterar de att nuvarande system inte garanterar medborgarna likvärdig service.

I Sverige har riksdagen beslutat att ett kommunalt utjämningssystem ska finnas för att alla kommuner ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett geografi, befolkningssammansättning och skattesatser.

De skillnader som finns över landet ska inte orsakas av brist på kompensation utan snarare bero på kommunens egen ambitionsnivå och insatser.

– Det är stor skillnad mellan de kommunala skattesatserna, från 29,18 kronor i Österåker till 35,15 i Dorotea. Riksrevisionens bedömning är att det till stor del beror på att kostnadsutjämningen inte fungerar som den ska, säger riksrevisor Helena Lindberg på myndighetens hemsida.

Login