KU vill se över Riksrevisionen

KORTNYTT. Konstitutionsutskottet, KU, anser att Riksdagsstyrelsen ska utreda Riksrevisionens ledningsstruktur då en tidigare granskning ansåg att Riksrevisions ledningsstruktur skulle förändras. 

KU anser att en parlamentarisk sammansatt utredning krävs för att utreda ledningsstrukturen vid Riksrevisionen. Denna utredning ska belysa nack- och fördelar med att riksrevisionen behåller sin nuvarande ledningsstruktur med tre riksrevisorer. Andra sätt Riksrevisionen kan ledas på kommer också undersökas. 

Utredningen ska också komma med förslag om hur Riksrevisionens ledning ska vara utformad samt vilka lagändringar som krävs för detta. 

KU:s förslag är ett utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som själv tagit initiativ till förslaget, och att det inte kommer från en proposition eller en motion från regeringen respektive riksdagsledamot. 

Under 2017 pågick en utredning om hur effektiv den nuvarande ledningen med tre riksrevisorer är. Utredningen kom fram till att Riksrevisionen bör ledas av en riksrevisor samt två biträdande riksrevisorer. Utredningen framhöll också vikten av ytterligare utredningar.

 

Forrige artikel SD bildar koalition med KD och M i Sölvesborg Næste artikel SR kritisk mot Public service-kommittén