Mest lästa debatterna 2019

TOPPLISTA. När riksdagsledamöter från olika partier gick samman för att reformera monarkin gav det resultat. Debatten blev Altinget Rikspolitiks mest lästa under året. Även teman som myndighetsnedläggning och skatter gick hem. Läs hela tio-i-topp-listan.

Emanuel Örtengren, Kung Carl XIV Gustaf, Niklas Karlsson (S), Boriana Åberg (M), Toivo Sjörén.
Emanuel Örtengren, Kung Carl XIV Gustaf, Niklas Karlsson (S), Boriana Åberg (M), Toivo Sjörén.Foto: Timbro, Riksdagen, Dpa/AP/Ritzau Scanpix, Håkan Karlsson, Kristian Pohl
Maja Andersson

1. "Dags för ett modernt statsskick"

Monarki är oförenligt med demokrati och jämlikhet. Vi bör snarast avskaffa statschefens åtalsimmunitet och bekännelsetvång, skriver sju riksdagsledamöter från S, MP, L, C och V.

2. Timbro: Avveckla Svenska institutet

Svenska institutet ska öka omvärldens förtroende för Sverige. Men myndighetens kommunikation påminner stundtals mer om propaganda än om offentlig diplomati, skriver Emanuel Örtengren, Timbro.

3. Skattebetalarna: Vi måste ha mer transparens inom skatterna

Vi behöver transparens och tydlighet i skattesystemet så vi medborgare vet vad vi får för skattepengarna. Det är en förutsättning för demokratin, skriver organisationen Skattebetalarna.

4. Karlsson (S): Brutalt bakslag för socialdemokratisk fördelningspolitik

Höj skatten på kapitalinkomster för att neutralisera den fördelningspolitiska effekten av den avskaffade värnskatten, skriver Niklas Karlsson (S).

5. S-ledamöter: Hot och hat mot politiker måste bekämpas

Kränkande kommentarer mot förtroendevalda består av direkta personangrepp. Det krävs straffskärpning och en attitydförändring, skriver fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.

6. Så kan överimplementering av EU-lagstiftningen undvikas

Ett gemensamt regelverk på EU-nivå är bra, men förutsätter att Sverige inte ställer strängare krav vid genomförande, tillämpning och tolkning än vad EU-lagstiftningen kräver, skriver tio representanter från näringslivet.

7. Sifo: Högt förtroende för våra svenska myndigheter

Sifo har undersökt allmänhetens anseende för Sveriges myndigheter 2019. Förtroendet är högt men några myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, har svårt att väcka förtroende bland allmänheten, skriver Sifos opinionschef, Toivo Sjörén.

8. Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna

Sveriges länsstyrelser är ett demokratiproblem som dessutom skapar osäkerhet hos privatpersoner, företag och kommuner. Vi bör avskaffa länsstyrelserna och överföra deras uppgifter till lokala och regionala organ, skriver Boriana Åberg (M).

9. MED: Sundare myndighetskultur kräver regeländringar

Reformer krävs för att motverka och förhindra att myndigheter gång på gång undergräver väljarnas tillit till statsförvaltningen, skriver Lennart Göranson och Fredrik Sander från Medborgerlig samling.

10. "Ett demokratiproblem när statliga bolag ägnar sig åt opinionsbildning"

Staten bör se över de statligt ägda bolagen och deras vd:ars roll med syftet att granska att de inte ägnar sig åt politisk opinionsbildning, skriver tre moderata riksdagsledamöter.

Nämnda personer

Andreas Åström

Näringspolitisk chef Installatörsföretagen
Magisterexamen i statsvetenskap (Umeå uni., 2000)

Boriana Åberg

Riksdagsledamot (M)
Civilingenjör (Tekniska universitet i Plovdiv, 1990), socionom (Lunds uni., 2002)

Hanna Westerén

Riksdagsledamot (S), ledamot i partistyrelsen
fil.mag i europeisk historia (Högskolan på Gotland 2007)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00