Debatt

MED: Sundare myndighetskultur kräver regeländringar

DEBATT. Reformer krävs för att motverka och förhindra att myndigheter gång på gång undergräver väljarnas tillit till statsförvaltningen, skriver Lennart Göranson och Fredrik Sander från Medborgerlig samling.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Lennart Göranson,
marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig samling
Fredrik Sander,
1:e vice ordförande för Medborgerlig samling

 

Altinget rapporterar den 16 januari att Ekobrottsmyndighetens nya chef, Monica Rodrigo, har skapat nya tjänster för tidigare medarbetare på Rättsmedicinalverket. Totalt har tre medarbetare handplockats i en rekrytering som har ifrågasatts, enligt uppgifter till tidningen Dagens Industri.

En i raden av myndigheter 

Ekobrottsmyndigheten sällar sig därmed till raden av myndighetsaffärer som undergräver medborgarnas förtroende för den svenska statsförvaltningen. Polismyndigheten, Försäkringskassan och Transportstyrelsen är andra exempel. Problemen har ibland handlat om myndighetschefer som inte levt upp till förväntningarna på en svensk ämbetsman. Men lika ofta ligger roten till det onda högre upp.

Kader av politiserade myndighetschefer 

Svenska ämbetsverk har sedan Axel Oxenstiernas reformer kunnat berömma sig av ett högt förtroende. Internationella mätningar visar att vi i vårt land har hög tillit till dem som styr vårt land. Vi har haft en ämbetsmannatradition som präglats av professionalitet, integritet och omutbarhet. I dag har vi i stället fått en kader av politiserade myndighetschefer som sätter ansvaret inför uppdragsgivaren framför ansvaret inför uppgiften.

En trappa måste som bekant städas uppifrån. Uppgiften att återskapa en sund myndighetskultur som medborgarna kan känna nytt förtroende för måste börja med tillsättningen av myndighetschefer.

Korrupt relation

Medborgerlig Samling anser att flertalet av de senaste årens skandaler och missförhållanden har sin grund i en korrupt relation mellan regeringen och ledningen av de statliga myndigheterna. Det kan bara motverkas genom en radikal reformering av reglerna för utnämning av ämbetsmän:

• Inrätta en nämnd under riksdagen som får till uppgift att tillsätta myndighetschefer och de högsta domarbefattningarna.

• Inför regler för tillsättningen av de tjänster som beslutas av såväl den nya nämnden som regeringen och som innebär att samtliga tjänster utannonseras, att alla ansökningshandlingar är offentliga samt att beslutet motiveras skriftligen i ett offentligt protokoll.

• Inför strikta bestämmelser om ämbetsmannaansvar.

Reformer är nödvändiga 

Först när tillsättningen av ämbetsmän görs rätt från början kan en sund kultur sprida sig nedåt i organisationen. Om landets medborgare, politikernas uppdragsgivare, ska kunna känna fortsatt förtroende för myndigheterna är reformer i denna riktning nödvändiga. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00