Debatt

Sifo: Högt förtroende för våra svenska myndigheter

DEBATT. Sifo har undersökt allmänhetens anseende för Sveriges myndigheter 2019. Förtroendet är högt men några myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, har svårt att väcka förtroende bland allmänheten, skriver Sifos opinionschef, Toivo Sjörén.

Toivo Sjörén, opinionschef vid Sifo.
Toivo Sjörén, opinionschef vid Sifo.Foto: Kristian Pohl
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Toivo Sjörén
Opinionschef, Kantar Sifo


Denna vecka får 9 myndigheter guldmedaljer för att de åtnjuter ett högt anseende bland allmänheten. Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Konsumentverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Säkerhetspolisen (Säpo), Bolagsverket, Patent- och registreringsverket (PRV), Lantmäteriet och Skatteverket.

Alla myndigheter med sinsemellan ganska olika uppdrag. Men utanför denna vinnarkrets hittar vi också en ganska stor grupp av myndigheter som vi har stort förtroende för.

Variation i förtroendet stor

Vi har i Sverige i grunden ett starkt förtroende för våra myndigheter. Det är dessutom ett förtroende som ökat under de senaste åren. Det är större bland kvinnor än bland män.

Vi ser alltså en positiv trend. Vi litar på vad de säger och att de utför sina uppgifter väl. Detta är en central del i ett fungerande samhälle och i en fungerande demokrati. Dock ser vi att variationerna mellan toppen (Kustbevakningen) och botten (Arbetsförmedlingen) är stor.

Låg tillit vid oklarheter

Vi har i Sverige i grunden ett starkt förtroende för våra myndigheter.

När vi mäter förtroendet tittar vi huvudsakligen på två saker. Det ena är om man kan lita på myndigheten och hur väl den utför sina uppgifter. Ta polisen som exempel. Vi litar på polisen före och när de kommer, men i vissa fall kan vi tvivla på om polisen har tillräckliga resurser för att komma överhuvudtaget, i synnerhet på landsbygden. Vi litar också på att man inte behöver muta eller att de tar emot mutor.

Ibland kan man nog anta att utvärderingen blir det som hamnar mest i fokus. Nedgången för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kanske handlar om hur man hanterat helikopterfrågan. Hur många var det egentligen som man hade kontrakt med och hur mycket vatten kunde de ta? Tilliten brister när oklarheten blir tydlig.

Vad allmänheten tror uppdraget är

För att vi skall lita på en myndighet behöver den upprätthålla etik och moral. Besluten skall kännas rättfärdiga. Till detta skall också läggas att ett problem för vissa myndigheter är hur deras uppdrag uppfattas.

Detta är en del av Arbetsförmedlingens problem. Allmänheten tror och tycker att myndigheten är till för att förmedla jobb, åt alla. Uppdraget i regleringsbrevet kan skilja sig från vad allmänheten tror är uppdraget och därmed utvärdera myndigheten ur en annan synvinkel.

Många delar i en myndighet

Tittar vi på Försäkringskassan som har ett lågt anseende hittar vi en faktor som har stor betydelse och det är den uppfattade förmågan att upprätthålla etik och moral.

Många tillfrågade upplever att det som återfinns i media angående Försäkringskassans beslut inte är rättfärdigt. Om det beror på uppdragets karaktär eller om det beror på en oförmåga att förklara grunderna för besluten ser vi inte i denna undersökning. Man skall dock komma ihåg att det finns många delar av en myndighet som har lågt förtroende som fungerar väl, även om totalbedömningen blir negativ.

Hög servicenivå

Att myndigheterna har olika förutsättningar att nå höga värden är däremot uppenbart. Man kan vara satt att svara för ett område som det finns stora politiska skiljelinjer i som Migrationsverket.

Å andra sidan gäller det också Skatteverket som varit en av vinnarna i anseende-undersökningar under många år. Här kan man tycka illa om skatterna men man tror att alla får betala skatt enligt samma regler och dessutom har man arbetet hårt med att hålla en mycket hög servicenivå. Och anpassa sig till deklaranterna så att det skall bli så lätt som möjligt att deklarera.

Detta sker både i stora drag som förenklade digitala deklarationer men man är också beredd att snabbt återinföra fysikska lådor när de efterfrågas.

Vart allmänheten vill arbeta

Media är som regel den största kontaktytan för myndigheterna. I årets undersökning har vi också frågat om man upplever att man får valuta för skattepengarna.

Snittet ligger på att 58 procent tycker att man får valuta för pengarna. Ytterligare en nyhet i årets mätning är att mäta inställningen bland allmänheten om att själv arbeta för en myndighet eller tipsa någon om att arbeta där. I toppen hittar vi SMHI, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säpo, Skatteverket och Försvarsmakten. Bland unga hamnar också Naturvårdsverket och MSB högt.

Vissa har svårt att väcka förtroende

Sammantaget har vi i Sverige stort förtroende för våra myndigheter – men några myndigheter har svårt att väcka förtroende bland allmänheten.

Dokumentation

Seminarium i Almedalen 2019:

Myndigheternas anseende 2019

1 juli: 13:00 - 14:30

Medverkande: 

  • Toivo Sjörén, opinionschef, Kantar Sifo

Vad betyder myndigheterna anseende för nå ut till medborgarna i viktiga samhällsfrågor?

2 juli: 12:30 - 13:00

Medverkande:

  • Toivo Sjörén, opinionschef, Kantar Sifo
  • Johan Orbe, seniorkonsult, Kantar Sifo


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00