Eneroth: Det kommer ännu mer stöd till skogsägarna

BRÄNDERNA. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är övertygad om att det kommer mer stöd till markägarna, än det som redovisades under torsdagen. Men det är komplext då det behövs bra underlag att redovisa för att få kompensation.

Nu går staten in med pengar för att hjälpa till med eftersläckningsarbetet på de stora skogsbränderna som härjat i sommar. Enligt lag så ska räddningstjänsten överlämna ansvaret för eftersläckning till markägaren. Men nu får Länsstyrelsen i Jämtland tre miljoner kronor och det nationella ansvaret för att samordna eftersläckningsarbetet. 

– Länsstyrelserna i Dalarna och Gävleborg har en väldigt tuff arbetsbelastning nu och jag tror att det blir tufft för dem att få ytterligare uppdrag. Jämtland har kapacitet att ta sig an detta uppdrag för samtliga län, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Altinget. 

Läs också: Sjöfartsverkets helikoptrar ska anpassas till brandbekämpning

Pengarna tas från det statliga anslaget som redan finns till länsstyrelserna. Men regeringen gör bedömningen att det kommer behövas 50 miljoner i efterarbetet med bränderna. Om markägarna kommer att få ersättning, kan ministern ännu inte svara på. 

– Det är en senare fråga. Jag tror att det är för tidigt att bedöma de långsiktiga effekterna för markägarna. 

Väntar på försäkringsbolagen

Han tar upp exemplet med stormen Gudrun år 2005 och hur man kompenserade markägarna då. 

– Det var komplext för att man behöver bra underlag att redovisa.  

– Men att det kommer stöd är jag ganska övertygad om och det har regeringen redan redovisat i en del sammanhang. Det finns också en avvägning nu i vilket försäkringsstöd som finns hos många ägare, tillägger Eneroth. 

Läs också: Regeringen skjuter till en miljard till lantbrukare

De större skogsbolagen väntas klara sig bra trots att mycket skog har brunnit. Men som privat markägare är man mycket mer sårbar, många har markägandet som sparkonto eller som pensionsförsäkring.

Små och stora hjälps åt

Eneroth förklarar att länsstyrelserna ska lyssna till alla markägare och deras önskemål. Men det är speciellt i detta fall då det är många drabbade skogsägare och torkan försvårar arbetet ännu mer. Men stödinsatsen kommer, enligt ministern, mer till hjälp för de mindre markägarna. 

– De är i större behov utav samordningshjälp. Men den erfarenhet jag har är att både stora och små markägare i det här fallet faktiskt hjälps åt ordentligt och ser möjligheter i att ha en bättre samverkan för utforsling av virket eller eftersläckningsarbetet, säger han. 

Läs också: Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering

Forrige artikel Socialdemokraterna gör valrörelsen till Priderörelsen Socialdemokraterna gör valrörelsen till Priderörelsen Næste artikel L: Mindre pengar – mer engagerad valrörelse L: Mindre pengar – mer engagerad valrörelse
Coronakommissionen har mycket att göra

Coronakommissionen har mycket att göra

ANALYS. En coronakommission är tillsatt och den kommer inte ha brist på saker att nagelfara. Det finns rentav detaljer som borde understrykas och belysas mer än vad direktiven anger.