Regeringen skjuter till en miljard till lantbrukare

KORTNYTT. På grund av torkan i Sverige kommer regeringen att ge pengar till lantbrukare för att kompensera förlorad inkomst.

Torkan har resulterat i en foderbrist som innebär att lantbrukare kan vara tvungna att köpa dyrt foder från Sverige eller från andra länder för att klara sig. Torkan resulterar också i nödslakt för många djur. Därför skjuter regeringen nu till 400 miljoner kronor som ska gå till lantbrukarna i höständringsbudgeten för 2018. Pengarna kommer att betalas ut senast i december i år. 

Läs också: "Vattenbrist eller intressebrist?"

Under nästa år skjuter regeringen till ytterligare 760 miljoner kronor. Hur och vilka som ska få ta del av dessa pengar kommer utformas i samråd med branschen.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för utbetalningarna av dessa pengar. Livsmedelsverket får istället i uppgift att sänka slakteriavgifterna med 60 miljoner kronor under år 2018.

Forrige artikel Han blir ny gd för Energimyndigheten Næste artikel Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering Alliansen vill förstärka Sveriges krishantering