Vallöften – Det här lovar partierna i valet 2022

M vill införa ett nytt äldrefridsbrott. S vill fördubbla antalet laddstolpar. SD vill förstatliga a-kassan. C vill inrätta en frivillig cyberkår. V vill ha avgiftsfri förskola. Altinget listar partiernas valutspel fram till valet.

Under valrörelsen gör partierna mängder av utspel och vallöften. Altinget listar dem här, parti för parti.
Under valrörelsen gör partierna mängder av utspel och vallöften. Altinget listar dem här, parti för parti.Foto: Fredrik Persson, Anders Wiklund, Pontus Lundahl, Sören Andersson, Adam Ihse/TT
Josefin Lingström

Socialdemokraterna

 • Gör den tillfälliga höjningen av a-kassan permanent (1 maj)
 • Bygg ytterligare två järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm så det blir fyrspårigt (8 juni)
 • S har i regeringsställning tillsatt även ett stort antal ytterligare utredningar de sista månaderna innan valet (21 juni)
 • Utredningar om bl.a. halverade ledtider i havsvindbyggen, SMR och krav på solceller på alla offentliga och kommersiella byggnader (22 juni)
 • Den som flera gånger dömts till fängelse för grova brott ska inte längre ska släppas ut efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet (30 juni)
 • Ett förbud för vinster i skolan och stopp för nya religiösa friskolor (3 juli)
 • Förstärk elnätet i hela landet och fördubbla takten för elnätsutbyggnad (25 juli)
 • S vill öka drivkrafter och möjligheter till arbete inom försörjningsstödet (19 juli)
 • Gymnasieelever och studenter ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken på sommaren (1 augusti) 
 • Förbättra reseavdraget för de som måste ta bilen och inga skattehöjningar för vanliga hushåll (9 augusti)
 • Klimatomställning i industrin genom satsning på Industriklivet, förbättrade tillståndsprocesser, utbildningssatsningar och mer pengar till forskning (10 augusti)
 • Antalet publika laddstolpar ska minst fördubblas till 2030 (12 augusti)
 • Åtgärder för att bryta segregationen. Bland annat göra det obligatoriskt för hemkommunen att skriva in barn i förskolan som har bott i Sverige kort tid (15 augusti)
 • Stoppa privatiseringen av sjukvården, stoppa vinstuttag i skolan och inför offentlighetsprincipen (16 augusti)
 • Skjut till mer resurser till idrotten i utsatta områden (17 augusti)
 • Inför högkostnadsskydd på höga elpriser, slut en ny energiöverenskommelse, satsa på svensk produktion av vätgas och se över åtgärder för både befintlig och framtida kärnkraft (20 augusti)
 • Fler lärare och mindre klasser i de mest utsatta skolorna samt hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal (21 augusti)
 • Utökat arbete mot arbetslivskriminalitet, penningtvätt, skattefusk och välfärdsbrottslighet samt mer resurser till skapa ordning och reda i folkbokföringen (22 augusti)
 • Reformera karensavdraget (22 augusti)
 • Språkkrav för personal i förskolan, utvidgad vårdgaranti och möjlighet till kompetensutveckling på betald arbetstid (23 augusti)
 • Antalet värnpliktiga ska öka till 8 000 per år 2025 och antalet personer i försvaret ska öka från 60 000 till minst 100 000 år till och med år 2030 (24 augusti)
 • Ett utbyggt pensionstillägg och öka inbetalningarna till pensionssystemet (24 augusti)
 • S valmanifest: skärpta straff, stärk vårdgarantin, en mer ansvarsfull ekonomisk politik (25 augusti)
 • Krav på kunskaper i svenska för arbete inom äldreomsorgen och ge språkutbildning till den som behöver det (25 augusti)
 • Grundlagsskydda public service och dess oberoende (1 september)
 • Inför ett mål om en barnmorska per födande (1 september)
 • Polismyndigheten ska växa till 50 000 anställda år 2032 och över 34 000 av dem ska vara poliser (1 september)
 • 8 förslag för att stoppa hedersrelaterat våld och förtryck, bland annat stärk kvaliteten på de skyddade boendena (3 september)
 • Återinför extratjänsterna, öka antalet arbetsmarknadsutbildningar och inför en aktivitetsplikt i försörjningsstödet (5 september)
 • Genomför en återreglering av bilbesiktningsmarknaden så att avstånden till besiktningsstationerna blir kortare i glesbygd (5 september)
 • Stoppa utförsäljningar av BUP, bygg ut första linjens psykiatri och inför en nationell stödlinje för psykisk ohälsa (6 september)
 • Ny socialtjänstlag, specialgrupper för punktmarkering av unga i riskzon och skarpare påföljder för unga som begår brott (7 september) 
 • Inför Lex Lotta, inför ett särskilt brott mot psykisk misshandel och gör det enklare att bli beviljad kontaktförbud (8 september)
 • Förläng den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget för barnfamiljer (8 september)
 • Alla ska erbjudas en hälsoundersökning på sin vårdcentral det året man fyller 60 år (8 september)
 • Staten ska kunna erbjuda lån till elhandelsbolagen, som i sin tur kan erbjuda avbetalningsplaner för hushåll och företag (8 september)
 • Högkostnadsskyddet för elen ska gälla retroaktivt från 1 augusti förra året (10 september)

Moderaterna

 • Fortsätt driva befintliga kärnkraftsreaktorer och satsa på nästa generations kärnkraft. Ge kärn- och vattenkraft betalt för sin tillgänglighet och bygg ut elnäten (26 mars)
 • Fler utbildade poliser genom höjda löner och betald utbildning (26 mars)
 • Avskaffa straffrabatter, inför visitationszoner och tillåt anonyma vittnen. Utvisa fler personer som begår brott (26 mars)
 • Inför ett bidragstak, sänk skatten på arbete och genomför en folkräkning (26 mars)
 • Rusta upp försvaret, både civilt och militärt (26 mars)
 • Höj garantipensionen och sänk skatten för pensionärer (tillsammans med SD, KD och L, 8 maj)
 • Staten ska låna ut 9 miljarder till inlandsbanan (11 maj)
 • 400 miljarder kronor i ett statligt investeringsstöd för ny planerbar kraft, inklusive kärnkraft (1 juni)
 • Avskaffa flerbarnstillägget från och med barn fyra och utöka barnavårdscentralens program i socialt utsatta områden (2 juni)
 • Skärp kraven på kommande regeringar att säkra budgetunderlaget genom att tillsätta en parlamentarisk utredning (22 juni)
 • Sänk reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Enligt partiets beräkningar blir diesel fem kronor billigare (27 juni)
 • Inför möjlighet till långtidsövervakning, fotboja och vistelseförbud på platser för grovt kriminella under prövotiden och efter avtjänat straff (30 juni)
 • Lovar att inte höja några skatter under hela nästa mandatperiod (4 juli)
 • Återupprepar ambitionen att införa tjänstemannaansvaret igen (4 juli)
 • 10 punkter för att stoppa utländska stöldligor. Bland annat skärpt straff för grov stöld, fler EU–medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och fler tulltjänstemän ska kunna bära skjutvapen (13 juli)
 • Hårdare konsekvenser för misstänkta som inte dyker upp på rättegång genom högre viten och att rättegångar ska i fler fall kunna avgöras i den tilltalades utevaro (20 juli)
 • Skärp straffet för brott mot äldre genom ett nytt äldrefridsbrott, inför en stödlinje för äldre brottsoffer och de ska alltid få ett målsägandebiträde (23 juli)
 • Stoppa kriminalitet genom förebyggande insatser och satsningar på socialtjänst, skola och missbruksvård (3 augusti)
 • Tillåt altruistiskt surrogatmödraskap, förbjud konverteringsterapi och ta bort reglerna som hindrar homo- och bisexuella från att ge blod (4 augusti)
 • Inför ett tillfälligt högkostnadsskydd för elräkningar under vintermånaderna, där staten kompenserar för delar av räkningen (9 augusti)
 • En fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm ska börja byggas nästa mandatperiod (11 augusti)
 • Förstärk jobbskatteavdraget, inför en jobbpremie för minskat utanförskap och sänk skatten för pensionärer (14 augusti)
 • Det ska bli straffbart att delta i kriminella gäng (15 augusti)
 • Höjningen av A-kassan ska inte bli permanent, inför en utbildningsplikt och sänk åldersgränsen inom vuxenutbildningen (16 augusti)
 • Ny styrning av Vattenfall och ge ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft (22 augusti)
 • Inrätta lokala operativa enheter där polisen, Skatteverket och andra myndigheter ingår, gör det lättare att vräka eller stoppa bidrag till gängkriminella (23 augusti)
 • Inför ett högkostnadsskydd för elpriser samt sänk skatten på arbete och drivmedel (24 augusti)
 • Ta bort amnestigrunden som ger uppehållstillstånd om det finns synnerligen ömmande skäl (25 augusti)
 • M:s valmanifest: inför ett bidragstak, en ny brottsbalk, satsa på ny kärnkraft och sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare, avskaffa enprocentsmålet för biståndet och ersätt det med en fyraårig budgetram (29 augusti)
 • Stoppa höjningen av bolåneskatten, gör det lättare att byta bank vid bundna bolån samt utred åtgärder för att öka konkurrensen inom banksektorn (29 augusti)
 • Gör en budgetsatsning för att fånga in och lagra koldioxid, konkurrensutsätt lagringen och förenkla tillståndsprocesserna för avskiljning (1 september)
 • Återinrätta flera av de lokala kriminaltekniska laboratorierna och överväg om FRA:s signalspaning också kan inriktas på grov organiserad brottslighet (1 september)
 • Lägg en miljard kronor i kommande budget för att stärka tryggheten och lysa upp fler utemiljöer (3 miljard)
 • Ta bort hinder för kraftvärme, ge stöd till energieffektivisering och inför krav på minskad elförbrukning i offentlig verksamhet för att få ner elpriserna (5 september)
 • Pausa amorteringskravet i sex månader (6 september)
 • Inrätta ett nytt kansli mot grov organiserad brottslighet på justitiedepartementet​ (7 september)
 • Föreslagna högkostnadsskyddet ska betalas ut retroaktivt, så att hushåll och företag kompenseras från och med augusti (9 september)

Få liknande artiklar direkt i inkorgen!
Klicka här för att läsa Altingets gratis nyhetsbrev.

Sverigedemokraterna

 • Åtgärdspaket för trygghet, bland annat en folkräkning, gryningsräder och bygg bort utsatta områden (3 maj) 
 • Höj garantipensionen och sänk skatten för pensionärer (tillsammans med SD, KD och L, 8 maj)
 • Bidragsspärr vid tidigare brottslighet, ny myndighet utbetalningskontroll och näringsförbud vid koppling till brottslighet bland annat (1 juni)  
 • Byt ut nuvarande polisledning (11 juni)
 • Inför betald polisutbildning (6 juli)
 • 100 punkter för att bekämpa brottsligheten. Bland annat sänkt straffmyndighetsålder, reducerad straffrabatt, införande av visitationszoner och livstids återreseförbud vid utvisning (6 juli)
 • Ett landsbygdsprogram: personer som tar anställning i bristyrken får studieskulder avskrivna och kommuner ska kunna säga nej till asylmottagning bland annat (25 juli) 
 • Sänkt arbetsgivaravgift för alla företag, men särskilt för företag i gles- och landsbygd (25 juli)
 • Lovar att inte höja skattetrycket under nästa mandatperiod (tillsammans med M, L och KD) (29 juli)
 • Utred vad som krävs för att återstarta Ringhals 1 och 2, utred möjligheterna att riva upp villkoren för tech-bolagens serverhallar och höj anslagen för satsningar på energieffektivisering i företag (4 augusti)
 • Slopa elskatten och momsen på elenergi från november till februari för företag och privatpersoner (17 augusti) 
 • Inför en ny form av samhällstjänst för ungdomar och sänk straffbarhetsåldern till 13 år (17 augusti)
 • SD:s valmanifest: Tandvård ska ingå i allmänna välfärden, förstatliga a-kassan och gör om flerbarnstillägget till ett flerbarnsavdrag bland annat, minska biståndet för att finansiera välfärd i Sverige (22 augusti)
 • Inför statlig styrning av specialistvården, en nationell väntelista ska införas och en tydligare nationell reglering av den svenska hälso- och sjukvården (26 augusti)
 • 30 förslag för en asyllagstiftning på den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten (31 augusti)
 • Inför Sverigehuset, en bygglovsbefriad småhusmodell som ska kunna byggas på tomter i hela landet (2 september)
 • Nationellt tiggeriförbud och statlig skadeståndsgaranti (7 september)

Centerpartiet

 • Underlätta processen för miljöprövning och miljöbalken ska ta större hänsyn till klimatnytta (28 mars)
 • Höj mineralersättningen och inför regionaliserade skattebaser så intäkter från kraftproduktion stannar där de produceras (28 mars)
 • Förändra beskattningen av travets vinstpengar och reglera köp av levande djur i köplagen. (18 maj)
 • Fler laddstolpar för elbilar i gles- och landsbygd med hjälp av statligt stöd (26 maj)
 • Öka försvarsanslaget till två procent av BNP. (1 juni)
 • Underlätta för fler att söka sig till vård- och omsorgsyrken, bland annat genom att förändra stödet till personer som kombinerar SFI och en yrkesutbildning. (2 juni)
 • Avskaffa fribeloppet för studielån (20 juni)
 • Skarpare lag om hur elektrisk fotboja används vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. (23 juni)
 • Aborträtten ska skrivas in i svensk grundlag (27 juni)
 • Stärka lantbruksgymnasierna, bland annat genom att branschen får större inflytande (1 juli)
 • Öka den biologiska mångfalden genom ett nationellt program för samarbete mellan lokala markägare och näringslivet (1 juli)
 • Ta bort det förstärkta amorteringskravet (2 juli)
 • Satsa 30 miljoner extra varje år på strandstädning kring Sveriges kustkommuner (5 juli)
 • Inför en global marknad för minusutsläpp och öka klimatbiståndet, samt ta bort tullar på klimatvänlig teknik för att växla upp det internationella klimatarbetet (6 juli)
 • Utöver tidigare förslag på miljöprövningsområdet (28 mars), föreslås bland annat ett antal ytterligare åtgärder på energiområdet för att bygga ut elproduktionen. Bland annat ska kommunerna få ett statligt stöd för att omedelbart efter valet kunna uppdatera sina vindplaner före första kvartalet 2023. (6 juli)
 • Inrätta en frivillig cyberkår, likt hemvärnet. Etablera en IT-haverikommission och utveckla Sveriges cybersäkerhetsstrategi (20 juli)
 • Ett funktionshindersmanifest: staten ska ta över hela ansvaret för assistansen och den med så omfattande funktionsnedsättningar att hen inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön bland annat (24 juli)
 • Förbättra mobiltäckningen på tågen (25 juli)
 • Stoppa övergödning och algblomning i Östersjön genom att modernisera reningsverk och gör lokala insatser tillsammans med markägare (27 juli)
 • Lägg 1 miljard kronor under de kommande fyra åren på fler lokalpoliser i hela landet och återöppna stängda polisstationer (2 augusti)
 • Inför ett tredje juridiskt kön under nästa mandatperiod (3 augusti) 
 • C:s valmanifest: Inga skattehöjningar på jobb, sparande och boende. Sänk skatten på ISK-sparande och slopa skatten på de första 300 000 kronorna på ISK-kontot (5 augusti)
 • Inför en klimatmärkning på alla textilprodukter och ställ högre krav på tillverkarna (11 augusti)
 • Sänk elnätsavgifterna med 30 procent och Svenska kraftnät ska upphandla el som produceras med biobränsle (12 augusti)
 • De första 300 000 kronorna på ISK-sparande ska vara skattefria (12 augusti)
 • Slopa skatten för egenanvändning av solel och andelsägare i solcellsanläggningar ska ges samma villkor som villaägare bland annat (15 augusti)
 • Höj minimistraffet för grov frids- och kvinnofridskränkning till två år och inför elektronisk fotboja från dag ett efter dom (17 augusti) 
 • Skärp klimatmålen så att vi redan år 2040 når nettonollutsläpp, i stället för år 2045, och inför en nationell utsläppsbudget (22 augusti)
 • Satsa 200 miljoner kronor på ett nationellt forskningsprogram om kvinnosjukdomar och inför krav på fysioterapeutisk kompetens vid eftervården efter förlossningen (25 augusti)
 • Höj underhållsstödet till ensamstående föräldrar med 300 kronor per barn och månad (26 augusti)
 • Inför ett skärpt nationellt mål för minskat matsvinn och bort ”bäst-före-märkning” där den inte behövs (28 augusti)
 • En jämställdhetsbonus till föräldrar som delar lika på föräldraledigheten och satsa 150 miljoner kr per år på ett kompetenslyft i förskolan (29 augusti)
 • Satsa 1,6 miljarder kronor extra kommande tre år på att få bort övergödning och gifter ur svenska vatten (30 augusti)
 • Upprätta ett nationellt kunskapscentrum för psykisk ohälsa hos barn och unga, korta köerna till BUP och bygg ut elevhälsan (1 september)
 • Inför ett ROT-avdrag på upp till 50 000 kronor som kan användas vid installation av värmepump och fjärrvärme (5 september)
 • Ge kommunerna rätten att peka ut områden där bygglov inte behövs och sänk avgiften för avstyckning av fastigheter (5 september)
 • Sänk arbetsgivaravgifterna på låga inkomster upp till 22 000 kronor (6 september)
 • Den allmänna förskolan ska gälla från två års ålder och barn från förskoleklass till årskurs tre ska få gå på fritids minst 10 timmar i veckan avgiftsfritt (7 september)
 • 50 förslag för bättre arbetsvillkor i vården (7 september)
 • Gör 10 klimatreformer de första 100 dagarna av mandatperioden (8 september)
 • Alla som är 85 år eller äldre ska erbjudas trygghetsbostad, oavsett var man bor i landet (9 september)

Vänsterpartiet

 • Ett investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder kronor för infrastruktur, elöverföringskapacitet samt bostadsbeståndet (27 mars)
 • Höj pensionerna för alla pensionärer under perioder då systemet har goda finanser (1 maj)
 • Slopa karensavdraget (3 maj)
 • Besluta om skydd för 30 procent av Sveriges natur, både på land och till havs (30 juni)
 • Införa en stopplag för utförsäljning av skolfastigheter. (4 juli)
 • Ställa krav på stoppad vinstjakt i välfärden för att stödja en ny regering (4 juli)
 • Ett vinstförbud för all skolverksamhet, en skolpengsmodell baserad på klasser istället för elever, ett förbud mot kötid som urvalsgrund (8 juli)
 • Motverka psykisk ohälsa hos unga hbtqi-personer genom mer resurser till till barn- och ungdomspsykiatrin, elevhälsan och primärvården samt utökad suicidprevention (5 augusti)
 • Separera den inhemska elmarknaden från exporten och inför ett Sverigepris på el som stabiliserar det svenska elpriset på i genomsnitt 40 öre per kWh (11 augusti)
 • Avgiftsfri förskola för hushåll med inkomster på upp till 20 000 kronor i månaden och sänk avgiften för hushåll som tjänar mindre än 72 400 kronor per månad (16 augusti)
 • 100 000 fler anställda och högre löner i svensk välfärd (20 augusti)
 • Inför ett högkostnadsskydd inom tandvården (27 augusti) 
 • Staten ska betala hälften av biljettpriset för regional kollektivtrafik under två år (29 augusti)
 • 5 miljarder kronor extra varje år till naturskydd och till återställandet av svenska våtmarker (29 augusti)
 • Förbjud partier att ta emot anonyma donationer genom att använda en bulvan eller motsvarande upplägg med tredje part (30 augusti)
 • Avskaffa skattesubventionerna på serverhallar (2 september)
 • Minska barngruppernas storlek, inför rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid och rätt till 30 timmars förskola för alla barn från 1 års ålder (6 september)

Kristdemokraterna

 • Höj garantipensionen och sänk skatten för pensionärer (tillsammans med M, SD och L, 11 maj)
 • Utöka Tullverkets befogenheter (24 maj)
 • Inrätta ett centrum för social brottsprevention och en nationell krissocialjour för att stötta kommunerna (19 juni) 
 • Gör tandvården billigare genom att stärka högkostnadsskyddet (22 juni)
 • Partiet vill att våldtäktsmän och personer som begår sexualbrott mot barn ska kunna kastreras kemiskt. (1 juli)
 • Reformer för ett effektivt och generöst bistånd (4 juli)
 • Genom att ansluta sig till C-förslaget om att avskaffa det förstärkta amorteringskravet, samt införandet av automatiskt bosparande för unga och att lagstifta kommunernas ansvar att ordna tomter för småhus vill partiet öka antalet ”Svenssons” (5 juli)
 • Inför ett startlån för den som köper sin första bostad (5 juli)
 • Inför en elevhälsogaranti, en gemensam barn- och ungdomshälsa, stärk primärvården och en nationell norm för skolpengen (18 juli)
 • Minska brottsligheten bland barn genom att knyta en polis till varje skola, inför ungdomsdomstolar, inför föräldrastödsprogram i varje kommun (21 juli)
 • Lovar att inte höja skattetrycket under nästa mandatperiod (tillsammans med M, SD och L) (29 juli)
 • Polis och åklagare ska kunna beslagta dna som sparats i vårdens biobanker för att kunna utreda brott (5 augusti)
 • Stoppa nedläggningen av förlossningsmottagningarna i Skellefteå och Lycksele samt återöppna mottagningarna Kiruna, Sollefteå, Mora och Karlskoga (7 augusti)
 • KD:s valmanifest: Höj polislönerna och vargbeståndet ska minska till 170 individer (9 augusti)
 • Höj straffet för rån och bedrägerier, genomför en straffrättsreform där fängelse ska dömas ut oftare och slopa straffrabatter (10 augusti)
 • Skärpta utlänningskontroller och polisen ska ta fingeravtryck, fotografera och DNA-topsa personerna i kontrollen (12 augusti)
 • Sänka momsen till 0 procent på el under de värsta månaderna, inför en stötdämpare på energiskatten och motverka hög prissättning (15 augusti)
 • En nationell förlossningsplan med 1,7 miljarder kronor för att säkra kvaliteten och arbetsmiljön i förlossningsvården (16 augusti)
 • Det riktade stödet för fler vårdplatser ska utökas från 1 till 3 miljarder kr per år (16 augusti)
 • Förbättrad äldreomsorg med stärkt personalkontinuitet, fler anpassade bostäder för äldre och tandvårdens högkostnadsskydd ska stärkas (23 augusti)
 • Inför en särskild ungdomsbehörighet på körkort, ett ”Buschkort”, som ska kunna tas av ungdomar från 16 års ålder på landsbygden (25 augusti)
 • Bygg ett nytt kärnkraftverk i Barsebäck och skapa en långsiktig plan för utbyggnad av kärnkraft (31 augusti)
 • Höj totalvikten för B-körkortet till åtminstone 4 250 kilo (1 september)
 • Stoppa utbyggnad av elkablar till Europa, se över elprismodellen och inför ett högkostnadsskydd för elpriserna (2 september)
 • Inrätta övergreppsmottagning i alla svenska regioner (5 september)
 • En handlingsplan mot islamism, extremism och parallellsamhällen. Bland annat att förbjud kusinäktenskap och kartlägg islamismen i Sverige (5 september)
 • Låt elkunder skjuta upp elräkningen till dess att föreslaget högkostnadsskyddet betalats ut (6 september)

Liberalerna

 • Fördubbla antalet spetsklasser, utöka dem till fler ämnen och ge dem statligt stöd (19 mars)
 • Inför en Ukrainamiljard till civilsamhället, med särskilt fokus på att barns trygghet och sysselsättning. (17 mars)
 • Höj garantipensionen och sänk skatten för pensionärer (tillsammans med M, SD och KD, 11 maj)
 • En ny friskolereform som reglerar friskolorna och begränsar vinstuttag (28 maj)
 • Nya jobbskatteavdrag, en femårig CSN-paus, nej till avtrappade ränteavdrag, stopp för höga avgifter till banker (17 juni)
 • En ny lag som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet (21 juni)
 • Möjliggör för kärnkraftverk på fler platser (29 juni)
 • 1 000 fler speciallärare under nästa mandatperiod (5 juli)
 • Hårdare straff vid sexuellt och hedersrelaterat våld, skattesänkningar, 300 000 första sparade kronorna skattefria samt utredning om att pension ska ingå vid bodelning (11 juli)
 • Lovar att inte höja skattetrycket under nästa mandatperiod (tillsammans med M, SD och KD) (29 juli)
 • Inför ett helt nytt brott, hindrande av rättvisa, som ska stoppa fler från att skydda kriminella (2 augusti)
 • De viten som Skolinspektionen beslutar om mot friskolor ska höjas kraftigt och Skolinspektionen ska kunna förbjuda vinstuttag ur friskolor som inte skött sin verksamhet (3 augusti)
 • Sänk elmomsen från 25 till 6 procent och sänk energiskatten på el (4 augusti)
 • Ett ordningslyft med statlig ordningsskola, porta obehöriga från skolan, ge elever ansvar för studiero samt ordningskontrakt som elever och vårdnadshavare ska skriva under (7 augusti)
 • L:s valmanifest: Förskoleplikt för barn som inte kan tillräckligt bra svenska och obligatoriskt språktest för barn i tvåårsåldern som inte är inskrivna i förskolan bland annat, behåll enprocentsmålet men reformera biståndet (9 augusti)
 • Lägg 350 miljoner kronor ur försvarsbudgeten på en lönesatsning på den militära personalen (9 augusti)
 • Utvidga växa-stödet till att omfatta 10 anställda och öka möjligheten att använda 3:12-regler genom sänkt skatt (11 augusti)
 • Lagstifta om enhetliga elpriser i hela landet (12 augusti)
 • Utvidga ungdomsövervakningen, ge polisen större möjlighet att använda buggning och inför en ny brottsrubricering: misshandel mot barn (17 augusti)
 • Fler ska kunna flytta till villa genom ett transparent system för markanvisningar och att byggbar mark ska klassas som ett riksintresse (19 augusti)
 • Alla unga som mönstrar och bedöms lämpliga ska göra en tre månaders grundläggande militär utbildning (24 augusti)
 • Satsa en 1 miljard kronor för att bygga ut antalet platser på SiS och för att utveckla samhällsvården för unga (25 augusti)
 • Friskolereform: riskkapitalbolag ska inte få driva skolor, ändrat kösystem, nystartade friskolor inte ska få dela ut vinst (26 augusti)
 • Sänk skatten i Norrland med 5 000 kronor per hushåll (29 augusti)
 • Inför femårig CSN-paus, prioritera upp grundforskning och grundlagsskydda den akademiska friheten (30 augusti)
 • Ett budgetkrav att kommande regering lägger 16 miljarder kronor på skolan fram till 2025 (31 augusti)
 • Ge akutlån till Ukraina, bredda sanktionerna mot Ryssland och stoppa svenska turistvisum till ryska medborgare (1 september)
 • Inför ett ordningslyft i skolan och gå vidare med ordningsomdömen redan i höst (3 september)
 • Gör nationell satsning på fler vårdplatser, dubbla lönen för de mest erfarna i vården och gör kunskapssatsningar för ledarskap (6 september)
 • Nya ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand ska byggas ut med dubbelspår senast 2035 (6 september)
 • Förbjud elbolag att riva upp ingångna avtal och ge statliga garantier för ny elproduktion (7 september)
 • Västra stambanan mellan Göteborg - Alingsås ska byggas ut med två nya spår senast 2035 (8 september)
 • Politiker ska inte kunna upphäva valresultat, grundlagsskydda aborträtten och stärk public service-företagens oberoende (8 september)

Miljöpartiet

 • Höj biståndet till till 1,25 procent av BNI (26 april), inga pengar från biståndet till flyktingmottagning i Sverige (26 april)
 • 40 miljarder kronor per år i statsbidrag för bättre löner och arbetsvillkor i vården och omsorgen (28 maj)
 • 11 miljarder kronor för satsningar på skola, trygghet och arbete i socioekonomiskt utsatta områden (3 juni) 
 • 1 miljard i permanent stöd till civilsamhället (3 juni)
 • För att få ett jämställt pensionssystem föreslås fördubblade pappadagar, ge sambos rätt att överföra pensionsrätter, samt höja löner för kvinnodominerade yrken (27 juni)
 • Vill se bland annat sänkt matmoms, inflationssäkrade bidrag och sänkt pris på kollektivtrafiken för att svara upp mot inflationen (2 juli)
 • Klimatanpassningspaket med bland annat en plan att satsa tre miljarder årligen till kommuners arbete. (7 juli)
 • Sänk priset till max 100 kronor i månaden på kollektivtrafik åtminstone till årsskiftet (22 juli)
 • Stärk strandskyddet i områden med högt exploateringstryck och höj straffen för olovlig markanvändning (5 augusti)
 • MP:s valmanifest: investera 100 miljarder per år i att landet ska bli fossilfritt och satsa mer pengar på det civila försvaret, mer pengar till friluftsorganisationer (18 augusti)
 • Bygg ut befintlig järnväg och bygg nya stambanor för höghastighetståg, leasing-check och skrotningspremie till hushåll med låg inkomst (28 augusti)
 • Tillsätt en oberoende kommission mot barnfattigdom, inflationssäkra bidrag och permanenta den tillfälliga höjningen i a-kassan (31 augusti)
 • Inför en barnmorska per födande och de som har lång väg till förlossningen ska kunna inför förlossningen bo på patienthotell längre tid än i dag (1 september)
 • Staten ska betala 80 procent av kostnaden för åtgärder som leder till energieffektivisering i hushåll, även företag ska få stöd (1 september)
 • Slopa skatterabatten på el för serverhallar, fördubbla antalet energirådgivare i hela landet och bygg ut elen från vind och sol (2 september)
 • Inför ett omställningsstöd till skogsägare, statlig skog ska använda hyggesfria metoder och stoppa kalhyggen i klimatkänsliga områden (6 september)
 • Investeringsplan för sänkta elpriser: staten ska ta 80 procent av kostnaden för privata energiinvesteringar och solceller på alla offentliga tak (8 september)

Artikeln uppdateras fram till valet och är senast uppdaterad den 11 september 2022.

Här kan du läsa vad partierna lovade inför valet 2018:

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00